Sorter hjemmefra

Del via:

På Jernløse Selvbetjeningsplads afviger indretningen og sorteringen i nogle tilfælde fra den på vores øvrige genbrugspladser.

Se hvilke typer affald, der må komme i containerne

Er du i tvivl om noget, kan du orientere dig på pladsens infopunkt. Mandag til fredag kl. 7-17 kan du desuden kontakte en genbrugsvejleder på 21 78 56 50 og få hjælp med det samme.

Hjælp os med at holde pladsen pæn

Fordi Jernløse Selvbetjeningsplads er ubemandet, er det vigtigt, at du hjælper os med at holde pladsen pæn og ryddelig.

Det gør du fx ved at:

 • Sortere affaldet hjemmefra og bruge de rigtige containere
 • Folde pap sammen, inden du lægger det i containeren. Der er af sikkerhedshensyn ingen kompressor på.
 • Læsse haveaffaldet af så langt fremme som muligt. Så er der plads til mere
 • Samle op og evt. feje, hvis du taber affald

Nej tak til miljøfarligt affald

Af hensyn til din sikkerhed, må miljøfarligt affald ikke afleveres på Jernløse Selvbetjeningsplads. Benyt istedet en af vores øvrige genbrugspladser.

Miljøfarlig affald er fx:

 • Kemikalier
 • Insektmidler
 • Maling
 • Olie
 • Neglelak
 • Spraydåser
 • Ukrudtsmiddel
 • Medicin
 • Asbest/eternit
 • Gasflasker