Sommerluk for varmen

Del via:

Sommeren er endelig ved at indfinde sig, og det er tid til at sommerlukke dit varmeanlæg.

Hvis du sommerlukker for varmen kan du spare op til 1.000 kr., samtidig med at du gør noget godt for klimaet. Men hvordan hænger det sammen og hvordan er det nu lige man gør? Det kan du læse her:

Hvorfor skal jeg sommerlukke for varmen?
Hvis du lukker for dit fjernvarmeanlæg, når fyringssæsonen er slut, sparer du både penge på din varmeregning og skåner klimaet for CO2. Samtidig er du også med til at sikre en bedre udnyttelse af fjernvarmen generelt, hvilket igen er til gavn for både økonomien og miljøet.

Hvilke fordele er der for mig?
Sommerlukning af fjernvarmen i en almindelig bolig giver i gennemsnit en besparelse på mellem 3 og 5 % på dine varmeudgifter. Vores varmekunder i Roskilde bliver desuden afregnet efter afkølingsgrad, altså hvor godt de udnytter varmen. Sommerlukning er med til at forbedre din afkøling, fordi du udnytter energien bedre. Der er altså både penge at spare på varmeforbruget og måske også på afkølingen.

Hvornår skal jeg sommerlukke?
Det bestemmer du selv. Når vejret bliver varmere, og du ikke mener, at du har brug for varmen fra dine radiatorer, bør du sommerlukke for fjernvarmen

Hvordan sommerlukker jeg?
For at sommerlukke for dit fjernvarmeanlæg skal du lukke for dit anlægs sommerventil og slukke for cirkulationspumpen til radiatoranlægget. Du skal dog være opmærksom på, at der er forskel på de forskellige fjernvarmeanlægs opbygning, så hvis du er i tvivl, kan det være en god ide at læse i brugervejledningen til dit anlæg eller kontakte en VVS’er.

Hvordan finder jeg sommerventilen?
Alle fjernvarmeanlæg har en sommerventil, men den kan være udformet forskelligt: Den kan være udstyret med et blåt eller rødt håndtag. Sommerventilen lukker for det rør, der forsyner radiatorerne med varme, uden at lukke for det rør, der opvarmer brugsvandet. Ved at følge rørene fra dér, hvor din installation starter, kan du finde ventilen. Ventilen sidder efter en forgrening af rørene, hvor én streng går til brugsvand og en anden går til radiatorer.

Hvordan tjekker jeg, at jeg har sommerlukket rigtig?
Hvis du er usikker på, om du har sommerlukket rigtigt, kan du gå boligen/ejendommen igennem ca. 30 minutter efter, at du har drejet på sommerventilen og slukket for cirkulationspumpen. Læg din hånd på det rør, der går ind i toppen af din radiator lige før det sted, hvor termostaten sidder: Er røret koldt, er der sommerlukket. Er det stadig varmt, er der ikke.

Hvorfor kan jeg ikke bare lukke for radiatorerne?
Når du lukker for radiatorerne, er der stadig varme i rørene. Der vil altid være et vist varmetab på rørene, og om sommeren kan det faktisk udgøre størstedelen af dit forbrug. Lukker du derimod for sommerventilen, lukker du både af for radiatorerne og for varmen i rørene mellem dit fjernvarmeanlæg og radiatorerne. Så minimerer du varmetabet og behøver ikke at skrue på termostaterne på radiatorerne.

Jeg bor i etageejendom og aner intet om ejendommens fjernvarmeanlæg. Hvem skal jeg tale med?
Hvis du bor i en etageejendom, er det som regel viceværten, der står for drift af ejendommens fjernvarmeanlæg. Det er derfor ham, du bør gøre opmærksom på fordelene ved at sommerlukke, og hvor let det i grunden er.

Er det ikke rigtigt, at den varme jeg sparer, bare bliver til overskudsvarme, der ledes ud i havet?
Nej, det er ikke rigtigt. Der er ikke længere overproduktion af varme, som der var tidligere. For vedligeholdelse af fjernvarmenettet er det vigtigt, at forbrugerne sommerlukker for deres anlæg, da varmen ellers bare løber rundt i rørsystemet uden at blive brugt. Det giver en større belastning af rørene og et større varmetab. Når forbrugerne sommerlukker, spildes der ikke energi på at varme rørsystemet op, og der er mindre vedligeholdelse. Sommerluk er altså win-win for forbrugere, os og miljøet.

Kan jeg sommerlukke, når jeg ikke har fjernvarme?
Ja, det kan du. Alle bygninger med olie-, gas- eller pillefyr kan sommerlukke, ligesom man kan med fjernvarme. Mange fyr sommerlukker dog af sig selv som en del af den automatiske styring. Er dit fyr ikke af den type, skal du blot lukke for sommerventilen og cirkulationspumpen manuelt. Rådfør dig med vejledningen til fyret, eller kontakt forhandleren eller et VVS-firma, hvis du er i tvivl.