Serviceaftale

Serviceaftale indgået mellem:

Kunde

Og:

Fors Varme Roskilde A/S

Betonvej 12,

4000 Roskilde,

Cvr-nummer 32 83 74 25

------------


Betingelser for Fors A/S fjernvarmeservice

Fors A/S serviceordning følger FjR-ordningens krav (se vedlagte faktaark).

1. Om servicebetingelserne

Disse servicebetingelser gælder for en almindelig husstands vand- og fjernvarmeinstallation i parcel- og rækkehus.

2. Om serviceeftersynet

Et serviceeftersyn omfatter eftersyn og justering af vand- og fjernvarmeinstallation jf. FjR-ordningen. Bemærk at det første eftersyn tager 2-3 timer. Se vedlagte faktaark.

3. Det dækker serviceaftalen

En serviceaftale er en aftale om, at vand- og fjernvarmeanlægget bliver efterset med faste intervaller:

Arbejdsløn og kørsel i forbindelse med udførelse af eftersyn er inkluderet i serviceaftalen.

Det første besøg foretages indenfor 2 måneder efter at serviceaftalen er underskrevet. Det valgte servicefirma kontakter kunden med dato for servicebesøg.

Derefter er der serviceeftersyn hvert andet år.

Kunden modtager en rapport i forbindelse med hvert eftersyn.

Fors Varme Roskilde A/S

Betonvej 12,

4000 Roskilde,

Cvr-nummer 32 83 74 25

4. Forbehold

  • Fors A/S kan opsige en serviceaftale, hvis det konstateres, at vand- og fjernvarmeinstallationen ikke kan serviceres tilfredsstillende og / eller installationen ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
  • Fors A/S forbeholder sig retten til at afvise tilmeldinger såfremt kunden er i restance til Fors A/S.
  • Fors A/S kan ikke gøres ansvarlig for fejl, mangler og følgeskader opstået i forbindelse med vand- og varmeinstallationerne.

5. Serviceaftalen dækker ikke

Følgende ydelser og situationer er ikke dækket af serviceaftalen og skal betales særskilt:

  • Forbrug af reservedele og komponenter af enhver art i forbindelse med evt. reparationer.
  • Arbejdsløn og kørsel i forbindelse med evt. reparationer anbefalet i rapporten.
  • Fors A/S kan ikke drages til ansvar for arbejde udført af servicefirmaet.

6. Servicefirmaer

Kunden får besøg af en uddannet montør fra servicefirmaet. En oversigt over servicefirmaerne kan ses på www.fors.dk. Servicebesøget sker indenfor normal arbejdstid.

7. Pris og betaling

Ordningen koster 420 kr. pr. år inkl. moms – det vil sige 35 kr. pr. mdr. inkl. moms.

Beløbet bliver opkrævet sammen med aconto-opkrævningen. Opkrævningen sker fra den dato kontrakten er underskrevet og modtaget af Fors A/S.

8. Indberetning af energibesparelser

Ved indgåelse af serviceaftalen giver kunden Fors A/S retten til at indberette de gennemførte energibesparelser til Energistyrelsen.

9. Ikrafttrædelse

Serviceaftalen gælder fra den dato aftalen er underskrevet og modtaget af Fors A/S. Serviceaftalen gælder indtil den opsiges af kunden eller af Fors A/S.

10. Opsigelse
Kunden kan opsige aftalen med 1 måneds varsel.

Ved opsigelse, fraflytning eller ejerskifte skal kunden betale

a: Hvis aftalen opsiges i kontraktperiodens første år skal kunden betale 1.000 kr. inkl. moms
b: Hvis aftalen opsiges i kontraktperiodens 2 – 6 år skal kunden betale 500 kr., inkl. moms
c: Hvis aftalen opsiges i kontraktperioden efter 6 år skal kunden betale 0 kr., inkl. moms

Fors A/S kan opsige aftalen ved misligholdelse.

11. Ændring af priser og betingelser

Fors A/S forbeholder sig ret til at prisregulere. Ved prisregulering har kunden ret til at opsige aftalen uden at skulle betale gebyr.

12. Reklamation

Reklamation over servicefirmaet skal ske til Fors A/S senest 30 dage efter det udførte servicebesøg.
Undertegnede accepterer hermed ovenstående servicebetingelser.

Aftalen skal udskrives og sendes i udfyldt og underskrevet stand til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller Fors A/S, Tåstrup Møllevej 5, 4300 Holbæk