Separatkloakering

Del via:

Skal din ejendom separatkloakeres, og er du i tvivl om, hvad det egentlig betyder? Separatkloakering betyder, at regnvand og kloakvand adskilles i to separate ledninger. Tidligere er regn- og kloakvand blevet blandet. Det vil sige, at der bliver brugt ressour­cer på at transportere og rense regnvandet, der allerede er rent. Når vi separatkloakerer din ejendom siver regnvandet ned til grundvandet eller bliver ledt ud i naturen. Det er langt bedre for miljøet.

Hvad skal der ske?

Vi separerer kloakken ude i vejen med to ledninger. Det betyder, at spildevand løber i én separat spildevandsledning og regnvand i én separat regnvandsledning.

Vi sætter en brønd cirka en meter inde på din grund, og når alt er klart, får du besked. Når vi er færdige med arbejdet, kan du opdele dit system på din grund. Deref­ter skal du få en autoriseret kloakmester til at forbinde dit kloaksy­stem på din grund med det nye system ude i vejen.