Sådan beregner vi afkølingen

Del via:

Din varmemåler er fjernaflæst, og sender os løbende oplysninger om dit forbrug, som vi bruger til at beregne din gennemsnitlige afkølingsgrad.

De tal vi bruger i beregningen af den årlige afkølingstakst er:

  • Det årlige forbrug i kubikmeter/Gennemstrømning (m³)
  • Din fremløbstemperatur gennem hele året
  • Din returløbstemperatur gennem hele året
  • Årsforbruget (MWh)
  • Energifrem og energiretur (m³xgr)

Vores system udregner automatisk m³xgr hver måned ved at gange kubikmeterforbruget med hhv. fremløbs- og tilbageløbstemperaturen. Når vi herfter deler m³xgr med gennemstrømningen, får vi de gennemsnitlige frem- og tilbageløbstemperaturer. 

Temperaturkrav til afkøling

Hvor god afkøling du har afhænger selvfølgelig af indstillingerne på dit anlæg, men også af hvor på ledningsnettet du bor. Med et vist varmetab i ledningsnettet, kan vi nemlig ikke levere samme fremløbstemperatur til alle.

Varmeanlæg kan bedst udnytte varm fjernvarme, så jo lavere fremløbstemperaturen er, jo højere er tilbageløbstemperaturen. 

Det tager vi selvfølgelig højde for, når vi beregner din afkøling. Fordi din varmemåler måler fremløbstemperaturen, kan vi nemlig også sætte kravet til tilbageløbstemperaturen, så den passer til forholdene hos lige netop dig. 

Hvis din gennemsnitlige fremløbstemperatur fx er 70 grader, forventer vi en tilbageløbstemperatur på 40 grader. Ud fra det krav, bliver du belønnet, hvis tilbageløbstemperaturen er lavere, eller får en ekstra afgift, hvis den er højere.