Renseanlæg er klar til højvande

Del via:

Ny sikring af Holbæk Renseanlæg betyder mindre risiko for kloakforstoppelse og forurenet fjordmiljø under voldsomme storme.

Da stormen Ingolf sidst i oktober pressede vand ind i Isefjord og næsten skubbede både op på kajkanten i Holbæk Havn, var det også tæt på at få konsekvenser for både kloaksystemet i Holbæk og vandmiljøet i fjorden. For høj vandstand i havnen betyder, at der kan løbe vand ind i renseanlægget, der kan skabe propper i kloaksystemet og risikerer at ødelægge renseanlæggets pumper.

"Ved de sidste storme og vandstandsstigninger har vores renseanlæg ikke kunnet følge med. I Fors A/S vil vi gerne drive effektiv forsyning og har samtidigt har vi fokus på at vores kunder ikke mærker problemer. Derfor har vi handlet på det og har højvandssikret renseanlægget", fortæller spildevandschef John Metzsch.

Miljøet vinder også

Også miljøet i Holbæk Fjord vinder ved den nye højvandssikring, siger John Metzsch.

"Miljø har en høj prioritet i Fors A/S, og den nye sikring af renseanlægget sikrer samtidig, at der ved højvande ikke løber urenset spildevand, der kan skade naturen i fjorden, som der ellers har været risiko for tidligere", siger John Metzsch.

Den nye højvandssikring er sket ved, at der er sat en stor brønd op med to klapper og tre pumper, som sikrer, at vandet kun løber én vej. Det betyder, at Holbæk Renseanlæg fremover kan modstå vandhøjder på op til to meter over normal vandstand.