Spildevandspriser

Del via:

Hvad koster dit spildevand?

Holbæk:

For en gennemsnitlig husstand med et årligt forbrug på 100 m³, som er tilsluttet kloakken, er den årlige spildevandsudgift i 2017 4.036,36 kr. I 2018 er den årlige udgift 4.718,75 kr.
Ejendomme med hustank betaler for tømning af tank, samt en afgift til staten, som afhænger af anlæggets type. 

Afledning til kloak: 2017  2018
Pris for afledning pr. m³ vand 34,11 40,94
Fast årlig betaling for kloak 625,00 625,00
Andre afledningsformer:    
Statsafgift pr. m³ vand Se www.skm.dk  
Tanktømning:    
Tømning af samletank 2,5 m³ 789,00  
Tømning af samletank 4 m³ 832,00  
Tømning af samletank 5 m³ 886,81  
Tømning af samletank 6 m³ 904,20  
Tømning af samletank 10 m³ 949,89  
Tømning af samletank 0-3 m³   575,50
Tømning af samletank 3-6 m³   750,00
Tømning af samletank over 6 m³   1088,96
Tillæg for tømning af samletank, akut/ udenfor normal arbejdstid   2584,65
En årlig tømning af septiktank 633,59  
Tømning af septiktank hvert andet år 317,34  
Tømning af bundfældningstank 0-3 m³   562,50
Tømning af bundfældningstank 3-6 m³   691,76
Tømning af bundfældningstank over 6 m³   821,05
Tillæg for tømning af bundfældningstank udenfor rute 1.500,00 1452,25
Tillæg for tømning af bundfældningstank, akut/ udenfor normal arbejdstid 2.500,00 2584,65


Priserne er inkl. moms.

Ovenstående er kun et udsnit af de mest anvendte takster i vores takstblad.
Se komplet takstblad For Fors Spildevand Holbæk A/S 2018 (PDF)

Renter og gebyrer

Lejre:

For en gennemsnitlig husstand med et årligt forbrug på 100 m³, som er tilsluttet kloakken, er den årlige spildevandsudgift i 2017 4.865,41 kr. I 2018 er den årlige udgift 4.865,41 kr.
Ejendomme med hustank betaler for tømning af tank, samt en afgift til staten, som afhænger af anlæggets type.

Afledning til kloak: 2017 2018
Pris for afledning pr. m³ vand 41,48 41,48
Fast årlig betaling for kloak 717,91 717,91
Andre afledningsformer:    
Statsafgift pr. m³ vand Se www.skm.dk  
Tanktømning:    
To årlige tømninger af samletank op til 3 m³ 1.198,00  
To årlige tømninger af samletank 3-6 m³ 1.512,00  
To årlige tømninger af samletank over 6 m³ 2.455,00  
Tømning af samletank 0-3 m³   575,50
Tømning af samletank 3-6 m³   750,00
Tømning af samletank over 6 m³   1088,96
Tillæg for tømning af samletank, akut/ udenfor normal arbejdstid   2584,65
En årlig tømning af bundfældningstank op til 3 m³ 866,25  
En årlig tømning af bundfældningstank 3-6 m³ 1.572,00  
En årlig tømning af bundfældningstank over 6 m³ 2.791,00  
Tømning af bundfældningstank 0-3 m³   562,50
Tømning af bundfældningstank 3-6 m³   691,76
Tømning af bundfældningstank over 6 m³   821,05
Ekstra tanktømning inden for to hverdage (tillæg til ovenstående priser) 51,00  
Tillæg ved tømning af tank uden for normal arbejdstid 1.500,00  
Akut tømning af tank (inden for 6 timer) 1.780,00  
Tillæg for tømning af bundfældningstank udenfor rute   1452,25
Tillæg for tømning af bundfældningstank, akut/ udenfor normal arbejdstid   2584,65


Priserne er inkl. moms.

Ovenstående er kun et udsnit af de mest anvendte takster i vores takstblad. 
Se komplet takstblad For Fors Spildevand Lejre A/S 2018 (PDF)

Renter og gebyrer

Roskilde:

For en gennemsnitlig husstand med et årligt forbrug på 100 m³, som er tilsluttet kloakken, er den årlige spildevandsudgift i 2017 3.799,50 kr. I 2018 er den årlige udgift 3.913,75 kr.
Ejendomme med hustank betaler for tømning af tank, samt en afgift til staten, som afhænger af anlæggets type.

Afledning til kloak: 2017  2018
Pris for afledning pr. m³ vand 38,00 39,14
Andre afledningsformer:    
Statsafgift pr. m³ vand Se www.skm.dk  
Tanktømning:    
Samletanke op til 6 m³ 575,50  
Samletanke op til 8 m³ 721,00  
Samletanke op til 10 m³ 866,25  
Samletanke op til 12 m³ 1.011,65  
Samletanke op til 14 m³ 1.157,00  
Samletanke op til 16 m³ 1.302,40  
Samletanke op til 18 m³ 1.447,75  
Samletanke op til 20 m³ 1.593,15  
Samletanke over 20 m³ afregnes særskilt    
Tømning af samletank 0-3 m³   575,50
Tømning af samletank 3-6 m³   750,00
Tømning af samletank over 6 m³   1088,96
Tillæg for tømning af samletank, akut/ udenfor normal arbejdstid   2584,65
Bundfældningstanke op til 4 m³ 720,65  
Bundfældningstanke op til 6 m³ 886,25  
Bundfældningstanke op til 8 m³ 1.051,90  
Bundfældningstanke over 8 m³ afregnes særskilt    
Tømning af bundfældningstank 0-3 m³   562,50
Tømning af bundfældningstank 3-6 m³   691,76
Tømning af bundfældningstank over 6 m³   821,05
Tillæg for tømning af bundfældningstank udenfor rute   750,00
Tillæg for tømning af bundfældningstank, akut/ udenfor normal arbejdstid   1250,00


Priserne er inkl. moms.

Ovenstående er kun et udsnit af de mest anvendte takster i vores takstblad. 
Se komplet takstblad For Fors Spildevand Roskilde A/S 2018 (PDF)

Renter og gebyrer