Vand

Del via:

 

Holbæk Kommune

Hvad koster dit vand?

PrisRundFor en gennemsnitlig husstand med et årligt forbrug på 100 m³ var den årlige vandudgift i 2018 på 1.911,75 kr. I 2019 er den årlige udgift på 2.007,50 kr. Det betyder en prisstigning på fem procent.

Se flere priseksempler og alle priserne her. 

 

Hvad koster dit vand?   Kr.
Samlet pris pr. m³ (inkl. afgifter)   13,83
Fast årlig betaling for måler   Udgår

 Priserne er inklusiv moms

Lejre Kommune

Hvad koster dit vand?

PrisRundFor en gennemsnitlig husstand med et årligt forbrug på 100 m³ var den årlige vandudgift i 2018 på 2.407,17 kr. I 2019 er den årlige udgift på 2.506,25 kr. Det betyder en prisstigning på 4,1 procent.

Se flere priseksempler og alle priserne her.

 

Hvad koster dit vand?   Kr.
Samlet pris pr. m³ (inkl. afgifter)   18,81
Fast årlig betaling for måler   Udgår

 Priserne er inklusiv moms

Roskilde Kommune

Hvad koster dit vand?

PrisRundFor en gennemsnitlig husstand med et årligt forbrug på 100 m³ varden årlige vandudgift i 2018 på 2.296,25 kr. I 2019 er den årlige udgift på 2.445,00 kr. Det betyder en prisstigning på 6,5 procent.

Se flere priseksempler og alle priserne her.

 

Hvad koster dit vand?   Kr.
Samlet pris pr. m³ (inkl. afgifter)   18,20
Fast årlig betaling for måler   Udgår

Priserne er inklusiv moms

 

 

Hvad går pengene til?

Fors A/S er ejet af kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde og drives efter hvile-i-sig-selv princippet. Det betyder, at vi ikke må give overskud eller underskud. Indtægter og udgifter skal balancere. Vi arbejder hele tiden på at nedbringe omkostninger for at give vores kunder en effektiv forsyning.

Alle vores omkostninger til drift, vedligeholdelse og nye projekter bliver fordelt ud på kunderne via priserne på de forskellige forsyningsydelser.