Spring til indhold

OBS: Jernløse Selvbetjeningsplads er midlertidigt lukket i ugerne 37-39. Læs mere.

Møntstakke
Priser

Priser 2020

Her finder du de aktuelle priser på affald, spildevand, vand og varme. Du kan også se priserne for sidste år. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på 70 20 20 66 eller fors@fors.dk

Affald

Privat - Holbæk Kommune

Hvad koster det at komme af med dit affald?

En almindelig husstand i Holbæk Kommune betaler i gennemsnit kr. 2.757,36 om året. Et almindeligt sommerhus (med helårstilmelding) betaler i gennemsnit kr. 1.632,36 om året. Alle skal som minimum betale grundgebyr og beholdergebyr.

Se alle priserne for:
Enfamilieboliger
Boliger med fællesbeholdere
Sommerhuse

Privat Kr.
Grundgebyr helårsbolig 1431,25
Grundgebyr sommerhus 745,00
Beholdergebyr rest- og bioaffald (tømning hver 14. dag) 690,18
Beholdergebyr genanvendeligt affald (tømning hver 4. uge af to genbrugsbeholdere) 635,93
Ekstra tømning af beholder (ekstra tømning af rest- og biobeholder) 330,60
Mærkat til ekstra sæk 57,38

Priserne er inkl. moms

Vi håndterer kun affald i Holbæk Kommune. Hvis du bor i Lejre Kommune eller Roskilde Kommune, kan du se affaldspriserne her: Lejre Kommune – Roskilde Kommune

Erhverv - Holbæk Kommune

Hvad koster det at komme af med dit affald?

Erhverv – Genbrugsplads (eksklusiv moms) Kr.
Adgang til genbrugspladsen pr. besøg 185,00
Aflevering af farligt affald over 10 kg pr. besøg 200,00
Aflevering af farlig affald efterfølgende pr. påbegyndt 25 kg pr besøg 100,00

 

Erhverv – Dagrenovation (eksklusiv moms) Kr./år
Beholdergebyr 240 L til rest- og bioaffald 552,14
Beholdergebyr 400 L til restaffald 920,32
Beholdergebyr 660 L til restaffald 1.009,29
Beholdergebyr 770 L til restaffald 1.046,90

Priserne er ekskl. moms

Se alle priser.

Vi håndterer kun affald i Holbæk Kommune. Hvis du bor i Lejre Kommune eller Roskilde Kommune, kan du se affaldspriserne her: Lejre Kommune og Roskilde Kommune

Fjernvarme

Jyderup

Hvad koster din varme?

For et gennemsnitshus på 130 m² er den årlige varmeudgift på 16.867,77 kr.

Se alle priser.

 

Varmepriser Kr.
Fast tarif pr. m² bolig 26,00
Fast tarif pr. m² erhverv 26,00
Målerabonnement 625,00
Pris pr. MWh 710,65

Priserne er inkl. moms

Værd at vide om afkølingstakst

Roskilde

Hvad koster din varme?

For et gennemsnitshus på 130 m² er den årlige varmeudgift på 14.072,38 kr. Det betyder en prisstigning på 5,1 procent.

Se alle priser.

 

Varmepriser Kr.
Fast tarif pr. m², 0-500 m² 29,48
Fast tarif pr. m², 500-10.000 m² 23,58
Fast tarif pr. m², over 10.000 m² 5,90
Målerabonnement 625,00
Pris pr. MWh 531,25
Afkøling pr. MWh (<50°) 4,85

Priserne er inkl. moms

Værd at vide om afkølingstakst

St. Merløse

Hvad koster din varme?

For et gennemsnitshus på 130 m² er den årlige varmeudgift på 18,077,56 kr.

Se alle priser.

 

Varmepriser Kr.
Fast tarif pr. m² bolig 34,65
Fast tarif pr. m² erhverv 34,65
Målerabonnement  625,00
Pris pr. MWh  715,36

Priserne er inkl. moms

Værd at vide om afkølingstakst

Spildevand

Holbæk Kommune

Hvad koster det at komme af med spildevandet?

For en gennemsnitlig husstand med et årligt forbrug på 100 m³, som er tilsluttet kloakken, var den årlige spildevandsudgift i 2019 på 4.841,25 kr.
I 2020 er den årlige udgift 5.096,25 kr. Det er en stigning på 5,3 procent.

Se alle priser inkl. tanktømning.

 

Afledning til kloak Kr.
Spildevandstakst 43,13
Fast årlig betaling for kloak 783,75

 

Såfremt du aftager over 500 m3, skal du betale nedenstående vandafledningsbidrag for forbruget over 500 m3 Kr.
Taksttrin 1: Op til 500 m3 43,13
Taksttrin 2: 500<20.000 m3 34,50
Taksttrin 3: Over 20.000 m3 17,25

Ovenstående trin omfatter ejendomme og den andel, hvor der drives erhverv fra, som opererer med salg af varer og ydelser på markedsmæssige vilkår.

Tilslutningsbidrag Kr.
Boliger pr. boligenhed (spildevand og regnvand) 64.508,14
Boliger pr. boligenhed (spildevand) 38.704,88

Priserne er inkl. moms

Lejre Kommune

Lejre Kommune

For en gennemsnitlig husstand med et årligt forbrug på 100 m³, som er tilsluttet kloakken, var den årlige spildevandsudgift på 4.865,41 kr. I 2020 er den årlige spildevandsudgift på 5.276,25 kr. Det giver en stigning på 8,4 %.

Se alle priser inkl. tanktømning.

 

Afledning til kloak Kr.
Spildevandstakst 44,93
Fast årlig betaling for kloak 783,75

 

Såfremt du aftager over 500 m3, skal du betale nedenstående vandafledningsbidrag for forbruget over 500 m3 Kr.
Taksttrin 1: Op til 500 m3 44,93
Taksttrin 2: 500<20.000 m3 35,94
Taksttrin 3: Over 20.000 m3 17,97

Ovenstående trin omfatter ejendomme og den andel, hvor der drives erhverv fra, som opererer med salg af varer og ydelser på markedsmæssige vilkår.

Tilslutningsbidrag Kr.
Boliger pr. boligenhed (spildevand og regnvand) 64.508,14
Boliger pr. boligenhed (spildevand) 38.704,88

Priserne er inkl. moms

Afgiftssatser i lov om afgift af spildevand

Roskilde Kommune

Hvad koster det at komme af med spildevandet?

For en gennemsnitlig husstand med et årligt forbrug på 100 m³, som er tilsluttet kloakken, var den årlige spildevandsudgift i 2019 på 3.913,75 kr. I 2020 er spildevandsudgiften 4.250,00 kr. Det er en stigning på 8,6 %.

Se alle priser inkl. tanktømning.

 

Afledning til kloak Kr.
Spildevandstakst 34,66

 

Såfremt du aftager over 500 m3, skal du betale nedenstående vandaflednings-bidrag for forbruget over 500 m3 Kr.
Taksttrin 1: Op til 500 m3 34,66
Taksttrin 2: 500<20.000 m3 27,73
Taksttrin 3: Over 20.000 m3 13,87

Ovenstående trin omfatter ejendomme og den andel, hvor der drives erhverv fra, som opererer med salg af varer og ydelser på markedsmæssige vilkår.

Tilslutningsbidrag Kr.
Boliger pr. boligenhed (spildevand og regnvand) 64.508,14
Boliger pr. boligenhed (spildevand) 38.704,88

Priserne er inkl. moms

Afgiftssatser i lov om afgift af spildevand

Vand

Holbæk Kommune

Se priserne for 2020.

Hvad koster dit vand? Kr.
Samlet pris pr. m³ (inkl. afgifter) 13,83

Priserne er inkl. moms

Lejre Kommune

Se priserne for 2020.

Hvad koster dit vand? Kr.
Samlet pris pr. m³ (inkl. afgifter) 18,81

Priserne er inkl. moms

Roskilde Kommune

Se priserne for 2020.

Hvad koster dit vand? Kr.
Samlet pris pr. m³ (inkl. afgifter) 18,20

Priserne er inkl. moms

Gebyrer

Hvad går pengene til?

Vi er ejet af kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde og drives efter hvile-i-sig-selv princippet. Det betyder, at vi ikke må give overskud eller underskud. Indtægter og udgifter skal balancere. Vi arbejder hele tiden på at nedbringe omkostninger for at give vores kunder en effektiv forsyning.

Alle vores omkostninger til drift, vedligeholdelse og nye projekter bliver fordelt ud på kunderne via priserne på de forskellige forsyningsydelser.

Forrige års priser

Fors bog priser

Priser 2019

Se priserne her