Spring til indhold

OBS: Jernløse Selvbetjeningsplads er midlertidigt lukket i ugerne 37-39. Læs mere.

Priser

Priser 2019

Få et overblik over forrige års priser.

Affald 2019

Privat - Holbæk Kommune

Se alle priserne for 2019 her.

Privat Kr.
Grundgebyr helårsbolig 1401,15
Grundgebyr sommerhus 739,63
Variabelt gebyr (kilopris)  1,30
Afhentning på grunden (standplads) for et almindeligt sæt beholdere  449,25
Afhentning på grunden (standplads) for et almindeligt sæt beholdere ved ugetømning  720,93
Ekstratømning af beholder  138,16
Mærkat til ekstra sæk  51,64

Priserne er inklusiv moms

Fors A/S håndterer kun affald i Holbæk Kommune. Hvis du bor i Lejre Kommune eller Roskilde Kommune, kan du se affaldspriserne her: Lejre Kommune – Roskilde Kommune

Erhverv - Holbæk Kommune

Erhverv – Genbrugsplads (eksklusiv moms) Kr.
Administrationsgebyr  253,53
Adgang til genbrugspladsen pr. besøg  175,00
Aflevering af farligt affald over 10 kg pr. besøg  200,00

 

Erhverv – Dagrenovation (eksklusiv moms) Kr.
Grundgebyr  112,51
Variabelt gebyr (gennemsnit)  1040,00
Årlig udgift i alt  1152,51

Priserne er eksklusiv moms

Se alle priserne her.

Fors A/S håndterer kun affald i Holbæk Kommune. Hvis du bor i Lejre Kommune eller Roskilde Kommune, kan du se affaldspriserne her: Lejre Kommune og Roskilde Kommune

Fjernvarme

Jyderup

Se alle priserne for 2019 her.

 

Varmepriser Kr.
Fast tarif pr. m² bolig 26,00
Fast tarif pr. m² erhverv 26,00
Målerabonnement 625,00
Pris pr. MWh 710,65

Roskilde

Se alle priserne for 2019 her.

 

Varmepriser Kr.
Fast tarif pr. m², 0-500 m² 26,59
Fast tarif pr. m², 500-10.000 m² 21,27
Fast tarif pr. m², over 10.000 m² 5,32
Målerabonnement 312,5
Pris pr. MWh 531,25
Afkøling pr. MWh (<50°) 4,85

Priserne er inklusiv moms

St. Merløse

Se alle priserne for 2019 her.

 

Varmepriser Kr.
Fast tarif pr. m² bolig 34,65
Fast tarif pr. m² erhverv 34,65
Målerabonnement  625,00
Pris pr. MWh  715,36

Priserne er inklusiv moms

Spildevand

Holbæk Kommune

Se alle priserne for 2019 her.

 

Afledning til kloak Kr.
Spildevandstakst 42,16
Fast årlig betaling for kloak 625,00

 

Såfremt man aftager over 500 m3, skal man betale nedenstående vandafledningsbidrag for forbruget over 500 m3 Kr.
Taksttrin 1: Op til 500 m3 42,16
Taksttrin 2: 500<20.000 m3 33,73
Taksttrin 3: Over 20.000 m3 16,87

Ovenstående trin omfatter ejendomme og den andel, hvor der drives erhverv fra, som opererer med salg af varer og ydelser på markedsmæssige vilkår.

Tilslutningsbidrag Kr.
Boliger pr. boligenhed (spildevand og regnvand) 64.508,14
Boliger pr. boligenhed (spildevand) 38.704,88

Priser for tanktømning og øvrige priser findes her.

Priserne er inklusiv moms

Lejre Kommune

Se alle priserne for 2019 her.

 

Afledning til kloak Kr.
Spildevandstakst 41,48
Fast årlig betaling for kloak 717,91

 

Såfremt du aftager over 500 m3, skal du betale nedenstående vandafledningsbidrag for forbruget over 500 m3 Kr.
Taksttrin 1: Op til 500 m3 41,48
Taksttrin 2: 500<20.000 m3 33,18
Taksttrin 3: Over 20.000 m3 16,59

Ovenstående trin omfatter ejendomme og den andel, hvor der drives erhverv fra, som opererer med salg af varer og ydelser på markedsmæssige vilkår.

Tilslutningsbidrag Kr.
Boliger pr. boligenhed (spildevand og regnvand) 64.508,14
Boliger pr. boligenhed (spildevand) 38.704,88

Priser for tanktømning og øvrige priser findes her.

Priserne er inklusiv moms

Roskilde Kommune

Se alle priserne for 2019 her.

 

Afledning til kloak Kr.
Spildevandstakst 39,14

 

Såfremt du aftager over 500 m3, skal du betale nedenstående vandaflednings-bidrag for forbruget over 500 m3 Kr.
Taksttrin 1: Op til 500 m3 39,14
Taksttrin 2: 500<20.000 m3 31,31
Taksttrin 3: Over 20.000 m3 15,66

Ovenstående trin omfatter ejendomme og den andel, hvor der drives erhverv fra, som opererer med salg af varer og ydelser på markedsmæssige vilkår.

Tilslutningsbidrag Kr.
Boliger pr. boligenhed (spildevand og regnvand) 64.508,14
Boliger pr. boligenhed (spildevand) 38.704,88

Priser for tanktømning og øvrige priser findes her.

Priserne er inklusiv moms

Vand

Holbæk Kommune

Se alle priserne for 2019 her.

 

Hvad koster dit vand? Kr.
Samlet pris pr. m³ (inkl. afgifter) 13,83
Fast årlig betaling for måler Udgår

Priserne er inklusiv moms

Lejre Kommune

Se alle priserne for 2019 her.

 

Hvad koster dit vand? Kr.
Samlet pris pr. m³ (inkl. afgifter) 18,81
Fast årlig betaling for måler Udgår

Priserne er inklusiv moms

Roskilde Kommune

Se alle priserne for 2019 her.

 

Hvad koster dit vand? Kr.
Samlet pris pr. m³ (inkl. afgifter) 18,20
Fast årlig betaling for måler Udgår

Priserne er inklusiv moms

Gebyrer

Hvad går pengene til?

Vi er ejet af kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde og drives efter hvile-i-sig-selv princippet. Det betyder, at vi ikke må give overskud eller underskud. Indtægter og udgifter skal balancere. Vi arbejder hele tiden på at nedbringe omkostninger for at give vores kunder en effektiv forsyning.

Alle vores omkostninger til drift, vedligeholdelse og nye projekter bliver fordelt ud på kunderne via priserne på de forskellige forsyningsydelser.