Gebyrer

Del via:

Gebyrer inklusive moms 2019
Gebyr for udsendelse af papirregning 40,00
Gebyr for fremsendelse af kopi af regning 40,00
Gebyr for udsendelse af elektronisk regning til Betalingsservice 6,00
Gebyr for administration af regning via e-Boks og mail 6,00
Gebyr for aflæsningsbesøg af montør 575,00
Gebyr for manglende måleraflæsning 81,25
Gebyr for flytteopgørelse ved selvaflæsning 81,25
Gebyr for skønnet aflæsning 81,25
Gebyr for opgørelse ifm. konkurs/tvangsauktion (gældssanering) 81,25
Gebyr for administration af godtgørelse i forbindelse med vandbrud 375,00
Gebyr for rykkerbrev momsfrit 100,00
Gebyr for Inkassomeddelse/overdragelse til SKAT momsfrit 100,00
Gebyr for betalingsaftale momsfrit 100,00
Gebyr for lukkebesøg momsfrit 600,00
Gebyr for fogedforretning, hertil lægges faktiske omkostninger til Fogeden og evt. låsesmed momsfrit 330,00
Gebyr for genåbning inden for normal åbningstid 575,00
Gebyr for genåbning uden for normal åbningstid 950,00
Gebyr for nedtagning af måler 750,00
Gebyr for genetablering af måler 750,00
Gebyr for forgæves kørsel 575,00
Gebyr for udskiftning af frostsprængt/beskadiget vandmåler - privatkunde          2.656,25
Gebyr for udskiftning af frostsprængt/beskadiget varmemåler - privatkunde          3.443,75
Gebyr for udskiftning af frostsprængt/beskadiget vandmåler - erhvervskunde Efter regning
Gebyr for udskiftning af frostsprængt/beskadiget varmemåler - erhvervskunde Efter regning

 

 

 

Hvad går pengene til?

Fors A/S er ejet af kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde og drives efter hvile-i-sig-selv princippet. Det betyder, at vi ikke må give overskud eller underskud. Indtægter og udgifter skal balancere. Vi arbejder hele tiden på at nedbringe omkostninger for at give vores kunder en effektiv forsyning.

Alle vores omkostninger til drift, vedligeholdelse og nye projekter bliver fordelt ud på kunderne via priserne på de forskellige forsyningsydelser.