Spring til indhold
Nyheder

Prisen for at varme hjemmet op med fjernvarme er stabil

Mange danskere bliver ramt af de stigende energipriser, men det gælder ikke fjern-varmekunderne, der kan glæde sig over en stabil pris.

I løbet af meget kort tid er energipriserne på eksempelvis naturgas steget markant, og intet tyder på, at det høje prisniveau vil falde foreløbigt. Det er dog ikke noget fjernvarmekunderne skal bekymre sig om.

”Én af fordelene ved at have fjernvarme i Roskilde er, at du som kunde får en mere stabil varmepris, fordi varmeproduktionen er baseret på en række forskellige produktionsformer. Det mindsker risikoen for stærkt stigende udgifter til at varme huset op,” fortæller kundedirektør Thomas Hopp fra Fors A/S.

Fremtidige investeringer i drikkevand
De øgede indsatser for fortsat at sikre rent drikkevand gør, at prisen for at åbne vandhanen stiger til næste år med 98 kr. for en standardhusstand. Der skal nemlig ske investeringer for at beskytte drikkevandet og for at overholde de nye regler for grundvandsbeskyttelse.

Prisen for håndtering af spildevand er uændret i forhold til nuværende år.

Det er dermed ikke alle priser hos Fors A/S, der stiger, men prisen for vand har Fors A/S været nødt til at regulere. Fors A/S er – ligesom alle andre store forsyningsselskaber – reguleret af Forsyningssekretariatet. Forsyningssekretariatet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som hvert år fastsætter selskabernes økonomiske rammer og krav til effektiviseringer. Det er med til at sikre en effektiv forsyningssektor, og at kunderne har et sundt selskab, der har fokus høj kvalitet og forsyningssikkerhed – og så stabile og lave priser som muligt.

En husstand i Roskilde Kommune med et standardforbrug vil med de nye priser i 2022 betale 4.458 kr. for at få afledt spildevand, 2.604 kr. for at få leveret vand og 13.046 kr. for at få leveret varme.

Klimaet forandrer sig og giver mere ekstremt vejr, byerne vokser, og klimabelastningen skal minimeres. Her bidrager Fors A/S med løsninger til de store klimaudfordringer.

”Vi har lagt en ambitiøs udviklingsstrategi, der har navnet ’Sammen om natur i balance’. Her har vi fokus på miljø, klima og kunder. Vi vil i fællesskab sikre natur til vores fremtidige generationer – og vi vil gøre det sammen med vores kunder og partnere,” siger kundedirektør Thomas Hopp.

Det betyder, at Fors A/S arbejder på at give det, vi har lånt af naturen tilbage i bedre stand, så kommende generationer også har adgang til vand i hanen, grøn varme i radiatorerne, afledning af regn- og spildevand samt miljørigtig bortskaffelse af affald.

 

Fakta: Hvad er en standardhusstand og et standardforbrug? En standardhusstand er et parcelhus på 130 m2 som bruger 18,1 MWh fjernvarme og 100 m3 vand på et år.