Spring til indhold
Far og søn sorterer affald
Nyheder

Pas på din skraldemand

Skraldemændene udfører en vigtig samfundsopgave. Pas ekstragodt på dem, så de kan fortsætte deres arbejdsopgaver, selv om store dele af landet er sat i stå.

Lige nu står Danmark står i en uvant situation, hvor vi skal stå sammen og passe på hinanden, så vi undgår yderligere spredning og smitte af coronavirus og endnu flere syge danskere.
Derfor går forsyningsselskabet Fors A/S, der henter affald ved alle husstande i Holbæk Kommune, ud med budskabet om, at vi alle skal passe på vores skraldemænd.

”Vores skraldemænd udfører en vigtig samfundsopgave. Det skal de gerne fortsætte med, selv om store dele af landet er sat i stå. Derfor er det vigtigt, at vi alle gør en indsats for at hindre
smittespredningen. Og et sted, hvor vi alle sammen også kan gøre en indsats, er med vores affald,” fortæller affaldschef Annette Vangslev fra Fors A/S.

Fors A/S giver fire retningslinjer, alle skal følge:
• Alt affald skal samles i poser, som er lukkede med knuder, så intet affald kommer ud.
• Stil ikke sække ved siden af affaldsbeholderen, medmindre du har aftalt det med Fors A/S.
• Låget på affaldsbeholderen skal kunne lukkes, så skraldemanden ikke skal røre unødigt
ved beholderen og affaldet, og affaldet ikke flyver rundt.
• Hold mindst to meters afstand til din skraldemand.

”Vi henter også affald hos vores kunder, der er syge, og dem der er i karantæne eller er
smittebærere. Derfor er det ekstremt vigtigt, at alle overholder retningslinjerne. Vi skal sammen passe på vores skraldemænd, så vi alle fortsat kan få hentet affald og samtidig hindre spredningen af virussen,” siger Annette Vangslev.

Genbrugspladserne har ligesom andre genbrugspladser i Danmark fortsat lukket efter
myndighedernes anbefaling. Dog er Holbæk Genbrugsplads åbent for erhverv på hverdage kl. 12- 17 efter telefonisk aftale med Fors A/S.

Følg med her, hvor Fors A/S opdaterer, hvis der er nyt i forhold til affald, spildevand, vand og varme.