Spring til indhold
Nyheder

Tid til rensning af regnvandsbassiner

Fors A/S går nu i gang med at rense og vedligeholde en række regnvandsbassiner i kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde. Det kan skabe gener for de nærmeste naboer i form af lugt og støj. Arbejdet tager nogle uger pr. bassin, og alle bassiner reetableres

Nogle regnvandsbassiner fremstår som naturlige søer, men reelt er alle regnvandsbassiner spildevandstekniske anlæg og en vigtig del af et omfattende kloaksystem fra by til vandløb, sø og fjord. Bassinerne er anlagt for at afhjælpe oversvømmelser og for at rense regnvand.

Derfor skal regnvandsbassinerne renses

Regnvandsbassiner opsamler den regnvandsmængde, der ikke kan sive ned i jorden, når et åbent areal uden bebyggelse bliver omdannet til en mere eller mindre uigennemtrængelig overflade bestående af hustage, fliser og veje. Den slags overflader tillader nemlig kun i begrænset omfang nedsivning af regnvand.

I takt med byudviklinger er regnvandsbassinerne derfor ofte en nødvendighed. For at de fungerer optimalt skal de renses med jævne mellemrum, så tilgroning og ophobning af sand og slam på bunden af bassinet blandet kan blive gravet væk.

Rensning til gavn for vandkvalitet og kapacitet

Mængden af bundfældet materiale i bassinerne vokser støt gennem årene. Bundfaldet kan indeholde miljøfremmede og potentielt miljøskadelige stoffer såsom olie, tungmetaller og tjærestoffer udvasket med regn fra biler, asfalt og borgernes udendørsaktiviteter. Både vandkvaliteten og bassinernes kapacitet har derfor godt af, at bundfaldet bliver gravet op og kørt væk.

Mens selve oprensningen foregår, kan området omkring det enkelte bassin minde om en byggeplads. Arbejdet kan støje, og der kan kortvarigt være lugt fra det bundfald, som bliver gravet op af bassinet.

Når arbejdet er færdigt, bliver regnvandsbassinerne reetableret og i løbet af et års tid indfinder naturen sig igen – ofte med en øget biodiversitet pga. den forbedrede vandkvalitet. Med den øgede plads i bassinet kan de voksende mængder regnvand på ny opsamles og renses.

I vinterhalvåret 2023 / 2024 renser vi følgende bassiner:

 

Vejnavn Postnummer By
Lundemarksvej 38 (ved banen) 4300 Holbæk
Kikhøjparken 72 4300 Holbæk
Stenhusvej 47B 4300 Holbæk
Tjebberupvej 99 A 4300 Holbæk
Løvenborgvej 1C 4300 Holbæk
Søskrænten 1 4420 Regstrup
Birkelyvej 9 A 4440 Mørkøv
Engvej 17 4440 Mørkøv
Åmosevej 122 4440 Mørkøv
Egemose 2 A 4440 Mørkøv
Ventedgårdsvej 36 A 4440 Mørkøv
Holbækvej 301 B 4440 Mørkøv
Sølystvej 6A 4450 Jyderup
Lorentzensej 4 4070 Kirke Hyllinge
Karlebyvej 208 4070 Kirke Hyllinge
Flintebjerg 35 4320 Lejre
Kildevang 1 4000 Roskilde
Døvnældevej 10 4000 Roskilde
Bonderosevej 2 4000 Roskilde
Teglværksvej 44 4000 Roskilde

 

Derudover vil vi i samme periode udføre vedligehold i følgende bassiner:

 

Vejnavn Postnummer By
Lundemarksvej 38 4300 Holbæk
Tjebberupvej 33 4300 Holbæk
Kattegatsvej ved Provstenhøjen 4300 Holbæk
Knudskovparken 174 4300 Holbæk
Wegenersvej 54 4300 Holbæk
Maglesøvej 10B 4300 Holbæk
Nykøbingvej 62 A 4300 Holbæk
Kvanløsevænge 7 4300 Holbæk
Have Borupvej 207 4360 Kirke Eskilstrup
Ingridsvej 34 4070 Kirke Hyllinge
Hindbærhaven 35 4390 Vipperød
Æblehaven 36 A 4390 Vipperød
Englerupvej 72 4060 Kirke Såby
Kastanievej 17 4060 Kirke Såby
Østergårdsvej 43 4340 Tølløse
Højvangsvej 12 4340 Tølløse
Storkevænget 12 4340 Tølløse
Agervej 3A 4340 Tølløse
Tåstrupvej 317 4340 Tølløse
Tølløsevej 62 4340 Tølløse
Stengårdsvej 40 4340 Tølløse
Sønderstrupvej 26 4340 Tølløse
Lyngvejen 15 4350 Ugerløse
Skovbrynet ved Lejrbo 4450 Jyderup
Godtfreds Høje 5 4000 Roskilde
Baunehøjvej 3B 4000 Roskilde
Marbjergvej 16 4000 Roskilde
Ejboparken 8B 4000 Roskilde
Rørmosevej 8 4000 Roskilde
Gundsømagle parkvej/Bernersvej 7 4000 Roskilde
Muldhøjvej 6 4000 Roskilde
Teglværksvej 44 4000 Roskilde
Salløvvej 8 4621 Gadstrup
Engvej 20 4130 Viby Sj.
Horsevænget 41B 4130 Viby Sj.
Solsortevej 10 4130 Viby Sj.

 

Skulle der opstå behov for at klage i forbindelse med rensning af et regnvandsbassin, kan du finde vejledning og klageformular på vores hjemmeside. Læs mere om at klage

Vi hjælper dig videre

Har du brug for hjælp?

Kontakt os