Spring til indhold
Nyheder

Tid til rensning af regnvandsbassiner

Fors A/S går nu i gang med at rense og vedligeholde en række regnvandsbassiner i kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde. Det kan skabe lidt gener for de nærmeste naboer i form af lugt og støj. Arbejdet tager nogle uger pr. bassin, og alle bassiner reetableres

Nogle regnvandsbassiner fremstår som naturlige søer, men reelt er alle regnvandsbassiner tekniske anlæg og en vigtig del af et omfattende kloaksystem. Her er det bassinernes opgave at afhjælpe oversvømmelser samt at rense regnvand.

Derfor skal regnvandsbassinerne renses

Regnvandsbassiner opsamler den regnvandsmængde, der ikke kan sive ned i jorden, når et areal uden bebyggelse bliver bebygget og omdannet til en overflade bestående af hustage, fliser og veje. Den slags overflader tillader nemlig kun i begrænset omfang nedsivning af regnvand.

I takt med byudviklinger er regnvandsbassinerne derfor ofte en nødvendighed. For at de fungerer optimalt skal de renses med jævne mellemrum, så tilgroning og ophobning af sand og slam på bunden af bassinet blandet kan blive gravet væk.

Rensning til gavn for vandkvalitet og kapacitet

Mængden af bundfældet materiale i bassinerne vokser støt gennem årene. Bundfaldet kan indeholde miljøfremmede og potentielt miljøskadelige stoffer såsom olie, tungmetaller og tjærestoffer udvasket med regn fra biler og asfalt. Både vandkvaliteten og bassinernes kapacitet har derfor godt af, at bundfaldet bliver gravet op og kørt væk.

Mens selve oprensningen foregår, kan området omkring det enkelte bassin minde om en byggeplads. Arbejdet kan støje, og der kan kortvarigt være lugt fra det bundfald, som bliver gravet op af bassinet.

Når arbejdet er færdigt, bliver regnvandsbassinerne reetableret og i løbet af et års tid indfinder naturen sig igen – ofte med en øget biodiversitet pga. den forbedrede vandkvalitet. Med den øgede plads i bassinet kan de voksende mængder regnvand på ny opsamles og renses.

I vinterhalvåret 2022 / 2023 renser vi følgende otte bassiner:

 

Vejnavn Postnummer By
Hørhusene 75 4000 Roskilde
Kornerup Landevej 21 4000 Roskilde
Rosenvænget 11 4330 Hvalsø
Hovedvejen 245 4320 Osted
Hovedvejen 243 4320 Osted
Fresiavej 8B 4420 Regstrup
Åhaven 23 4420 Regstrup
Blåholmsvej 10 4130 Viby

Derudover vil vi udføre vedligehold i følgende 21 regnvandsbassiner:

 

Vejnavn Postnummer By
Bakkerupvej 8 A 4440 Knapstrup
Ammershøjparken 1F 4070 Kirke Hyllinge
Trebiens Allé 28 4330 Hvalsø
Ebbemosen 1 4070 Kirke Hyllinge
Bygmarken 105 4060 Kirke Såby
Anders Rasmussensvej 4070 Kirke Hyllinge
Fynsvej 17 4060 Kirke Såby
Lertoften 20 4000 Roskilde
Skullebjerg 31 4000 Roskilde
Kjærsgårds vænge 31 4330 Hvalsø
Oldvejen 2 4000 Roskilde
Karlebyvej 208 4070 Svebølle
Ordrup Gade 44 4060 Kirke Såby
Orehøjvej 39 4000 Roskilde
Hyldebærhaven 19 4070 Kirke Hyllinge
Blåbærhaven 21 4070 Kirke Hyllinge
Henriksvej 11 4070 Kirke Hyllinge
Sæbyparken 29 4070 Kirke Hyllinge
Pærevej 2 4070 Kirke Hyllinge
Flintebjerg 32 4320 Lejre
Hovedvejen 102 4320 Lejre

Spørgsmål? Du er velkommen til at kontakte os

Fors A/S

Kundecenter

+45 70 20 20 66

Skulle der opstå behov for at klage i forbindelse med rensning af et regnvandsbassin, kan du finde vejledning og klageformular på vores hjemmeside. Læs mere om at klage