Spring til indhold
Nyheder

Opkrævning af moms på affald er lovligt i Holbæk Kommune

På tværs af landet og i affaldsbranchen bliver moms på afhentning af affald ved private husstande diskuteret. Nogle kommuner har opkrævet ulovlig moms, mens andre gerne må opkræve moms.

Skal der betales moms for afhentning af affald ved husstanden? Det er et spørgsmål, der ikke er entydigt landet over.

Det er nemlig afhængig af, hvem der opkræver det. I nogle kommuner er det kommunen selv, der står for håndteringen af den såkaldte dagrenovation. Det vil sige affald, der bliver hentet ved husstanden. De må ikke opkræve moms, mens andre kommuner har udliciteret opgaven til et kommunalt ejet aktieselskab, som skal opkræve moms.

Det er tilfældet i Holbæk Kommune, hvor det er forsyningsselskabet Fors Affald Holbæk A/S, der står for håndteringen af alt affald fra private. Årsagen til, at Fors Affald Holbæk A/S opkræver moms, er, at dagrenovationen er udskilt til et kommunalt ejet aktieselskab. Så er der ikke længere tale om en kommunal instans, eller om at der udføres en myndighedsopgave, og man kan ikke undlade at opkræve momsopkrævning. Der er omkring 26 kommuner i Danmark, der har udskilt opgaven til et selskab, og som derfor skal opkræve moms.

”Vi kan ikke undlade at opkræve moms for afhentning af affaldet, fordi Fors Affald Holbæk A/S er et kommunalt ejet aktieselskab og ikke en myndighed, som udfører en myndighedsopgave. Men vi følger selvfølgelig sagen nøje og afventer sammen med store dele af branchen det endelige styresignal fra Skattestyrelsen, der skal sætte retningen for opkrævningen fremover,” fortæller økonomichef Majken Simonsen fra Fors A/S.

Fors A/S er drevet efter hvile-i-sig-selv-princippet. Det betyder, at selskabet ikke må give overskud eller underskud. Derfor beregnes priserne ud fra, hvad det koster at drifte en affaldsordning – og ikke efter hvor mange penge, der kan tjenes til ejerne.

Det er Skattestyrelsen, der skal udsende det endelige styresignal, og de kan endnu ikke oplyse, hvornår det sker. Fors A/S følger sagen nøje.

Pressekontakt for medier og journalister

Få nyheder på mail Kontakt kundeservice