Opgradering af måler

Adgang til data fra Fors A/S fjernaflæste målere til eget brug kræver, at vi får oplyst nedenstående oplysninger.

Prisen for denne ydelse er 3.000 kr. ekskl. moms.

Vi kontaker dig, når vi har modtaget dine oplysninger. 

Forbrugssted

Tooltip

Kontaktoplysninger