Om vores vand

Del via:

Vi leverer vand i og omkring Holbæk by, Roskilde by og flere steder i Lejre Kommune. På dette kort har vi med lyseblå farve markeret de områder, hvor vi leverer vand.

Uden for de blå områder bliver vandet leveret af lokale, forbrugerejede vandværker.

Hvor kommer vandet fra?

Alt drikkevand i Danmark er grundvand – altså vand som er hentet op fra undergrunden ved hjælp af boringer. Grundvandet er regnvand, som gennem årtier er sivet ned gennem jorden og på den måde er blevet filtreret, så det faktisk er rent nok til at drikke som det er, hvilket gør det både sundt og billigt.

Vi henter vandet fra flere boringer, som er markeret med røde prikker på kortet. De mørkeblå markeringer er kildepladser. Kildepladserne er beskyttede zoner omkring en eller flere boringer, hvor man for at beskytte grundvandet fx ikke må bruge sprøjtegifte.

Hvad gør vi ved vandet?

Det danske grundvand er rent nok til at man kan drikke det så snart det kommer op af jorden. I modsætning til resten af verden, hvor man også bruger overfaldevand fra søer og vandløb, behøver vi altså ikke behandle vores vand for at fjerne skadelige stoffer eller tilsætte kemikalier som klor for at dræbe bakterier.

Når vi alligevel behandler vandet på vores vandværker, gør vi det kun af hensyn til smagen og lugten. Grundvandet indeholder nemlig flere naturlige stoffer fra jorden, bl.a. jern og mangan, som giver vandet en metalagtig smag og luftarterne svovlbrinte, som lugter af æg og metan, som kan give bakterievækst. Det er heldigvis ret nemt at fjerne.

Svovlbrinte og metan fjerner vi ved iltning, hvor vi mere eller mindre bare plasker godt med vandet, så der kommer luft ind i det. Så "skubber" luften nemlig  svovlbrinten og metanen ud.

Samtidig får ilten i luften jern og mangan, som begge er metaller, til at samle sig til okker. Så leder vi vandet igennem filtrene, som er lavet af sand og småsten. Sandfiltrene fungerer fuldstændig som en si, som renser okkeren fra, når vandet siver igennem.