Dekorativt

Bestyrelsesreferater og dokumenter

På denne side kan du læse referater fra bestyrelsesmøder, årsrapporter og vedtægter.

Kvalitets-, fødevaresikkerheds- og miljøpolitik

Vi vil gerne være med til at sikre fremtidens natur, herunder fremtidige generationers adgang til ren natur. Derfor har vi fokus på ansvar og natur i balance, når vi leverer løsninger inden for vores fire forsyningsområder.

Dekorativt

Ledelses- og ansvarlighedsrapporter

Ledelses- og ansvarlighedsrapporten præsenterer Fors A/S' selskabsstruktur og de konkrete tiltag, der er implementeret for at sikre en ansvarlig og bæredygtig forretning.

Dekorativt

Redegørelse for god selskabsledelse 2023

I bestyrelsens redegørelse for god selskabsledelse kan du finde oplysninger om virksomhedens ledelsesmæssige standarder og ansvar.