Spring til indhold
aagerup
Nyheder

Nyt grønt område på vej til Ågerup

Kunderne i Ågerup kan glæde sig til at få flere grønne omgivelser til byen, når hegnet og bygningerne på grunden med det gamle renseanlæg bliver fjernet.

I næste uge går forsyningsselskabet Fors A/S i gang med at fjerne hegnet og bygningerne fra det gamle renseanlæg i Ågerup på Lindebjergstien. Nu får byen et nyt, grønt område med plads til udfoldelse og natur.

Tilbage i 2019 blev renseanlægget ombygget til en pumpestation, som ikke kræver nær så meget plads som et renseanlæg. Det betød, at spildevandet fra Ågerup ikke længere blev renset lokalt, men i stedet bliver sendt til Bjergmarken Renseanlæg, som renser spildevand for Roskilde og oplandet omkring.

Med nedrivningen af bygningerne på grunden kan byens indbyggere frit benytte og få glæde af det grønne område.

”Vi er i dialog med Ågerups Landsbyråd om indretning af området. Vi fjerner bygningerne og hegnet omkring grunden, og så lægger vi muld og sår græs, så det bliver et pænt område til gavn for byen. Vi forsøger at indarbejde ideerne fra landsbyrådet ud fra de rammer, vi som forsyningsselskab har”, fortæller projektleder Merete Gjelstrup fra Fors A/S.

Imens arbejdet står på, kan Ågerups indbyggere opleve arbejdskørsel til og fra området. Fors A/S benytter Toftemosestien som arbejdsvej, og på cykelstien kan der også være arbejdskørsel.

”Vi kan desværre ikke undgå at fylde og larme, men vi er meget påpasselige. Der vil ikke være arbejdskørsel på stien i tidsrummet kl. 7:30-8:15, hvor vi ved, at skoleeleverne er på vej i skole. Helt generelt har vi fokus på at udvise den største agtpågivenhed overfor alle, som benytter stien,” siger Merete Gjelstrup.

Fors A/S forventer, at arbejdet er færdigt i slutningen af november.