Stor spildevandsindsats giver gode resultater

Del via:

Et stort fokus på forbedrede forhold for fjorden kommer allerede nu Roskildes borgere til gode.

Igennem det sidste år har vi arbejdet på to store spildevandsprojekter, der skal skabe bedre forhold for fjorden og en mere stabil drift for Roskildes borgere. Og allerede nu melder vinterbaderne om en sæson med væsentligt forbedrede vilkår for deres svømmeture i fjorden. Ingen af deres friske badeture har endnu været aflyst på grund af overløb til fjorden.

Både i Himmelev og centralt i Roskilde har vi arbejdet på at forbedre spildevandsforholdene i området.

På Klosterbakken i Himmelev har arbejdet været i gang hele sidste år, og i midten af februar forventer vi projektet færdigt. Her lå et gammelt forsinkelsesbassin, der med sin kapacitet på 200 m3 var blevet for småt til at klare det stigende antal regnskyl. Derfor har Fors A/S bygget et større, underjordisk bassin på 800 m3, der skal opsluge og opbevare de massive mængder regnvand, indtil Bjergmarken Renseanlæg er klar til at tage imod og rense vandet.

”Vi ønsker at drive effektiv forsyning for vores kunder og sikre bæredygtige forsyningsløsninger. Derfor har vi etableret et større og smartere bassin, så vi sikrer, at vi bedst muligt kan håndtere de store mængder regnvand, der især er i dette område”, fortæller vores projektleder Peter Warming-Andersen.

Også nede ved havnen har der været gang i spildevandspumperne. Vores største pumpestation har fået en opgradering med nye pumper, der er mere energirigtige og mindre støjende. De nye pumper kan i timen flytte op til 1800 m3 spildevand op mod Bjergmarken Renseanlæg, når der er allermest pres på systemet.

De nye projekter har en betydning for vandmiljøet i fjorden og driften af systemet. Men beboerne omkring Galgebakken kan også se frem til en forskønnelse af området, hvor der tidligere stod hærgede bygninger.