Spildevand bliver til fjernvarme

Del via:

Vi vil udnytte spildevand til fjernvarme i Roskilde Kommune

Fors Varme Roskilde A/S er netop nu i gang med at etablere en varmepumpe på 8 MW. Pumpen vil resultere i, at 14% af den samlede mængde fjernvarme i Roskilde bliver grønnere og samtidig lokalt produceret. Det svarer til hele 3500 husstandes årlige fjernvarmeforbrug.

Fjernvarmen produceres ved at hive varmen ud af det færdigrensede spildevand på Roskildes store renseanlæg, Bjergmarken, som dagligt håndterer spildevand for ca. 50.000 kunder. Fjernvarmen bliver herefter ført fra renseanlægget til Møllehusvej, hvor det bliver koblet på det eksisterende fjernvarmenet.

”Beregningerne viser, at Fors A/S over 20 år kan spare 135 millioner kroner i udgifter til fjernvarme ved at udnytte den allerede eksisterende varme i spildevandet. Det giver derfor rigtig god mening, at skabe synergi imellem de to forsyningsarter, spildevand og fjernvarme”,fortæller projektleder Lærke Ærenlund.

Beregningen tager højde for udgifter til etablering af pumpe, køb af el, drift og vedligehold, og ikke mindst den udgift Fors A/S ellers ville have skulle bruge til at købe varme via VEKS.

Anlægget vil være betalt af på under fem år, imens anlægget forventeligt har en levetid på 20 år, og efter planen er det i drift senest november 2020 forudsat, at byrådet i Roskilde Kommune godkender det indsendte projektforslag.