Forsyning af rent drikkevand forbedres

Del via:

Vi har netop påbegyndt renovering af Borrevejle Kildeplads, som forsyner vores vandkunder i Roskilde Kommune med rent drikkevand. Årsagen er, at nogen af boringerne er stået af, og derfor skal vi i første omgang blandt andet etablere en ny boring. Flere af de gamle boringer er nemlig for slidte til at kunne renoveres.

”De eksisterende boringer er ned til 36 meters dybe, imens vi har boret 62 meter ned i undergrunden i forbindelse med vores nye boring. Årsagen til at vi borer dybere denne gang er at vores forundersøgelser har vist at der i denne dybde er et egnet magasin. Dvs. et geologisk lag, der er meget vandholdigt”, udtaler vores projektleder Agnete Ansbæk.

Borrevejle Kildeplads er et spændendende område at bore i, da det er skabt under istiden. Det betyder, at jordbunden er kompleks med mange, forskellige lag. Det har taget en uge, at komme frem, og den næste periode vil give ny data og viden om de lag der er, ikke mindst vandkvaliteten. Går alt som forventet vil den nye boring blive taget i brug i foråret 2020.  

De eksisterende boringer er etableret i år 1977-1978 i forbindelse med at Holbæk Motorvejen blev anlagt. I perioden 1978-1983 blev vandet udledt direkte til Roskilde fjord, men siden år 1983 er vandet i stedet anvendt til drikkevandsforsyning i Roskilde Kommune.

Arbejdet udføres i tæt samarbejde med rådgiveren Rambøll, entreprenøren Brøker, Lejre Kommune og naboerne.

En kildeplads er det område, eller det areal, som omkranser boringer, der indvinder drikkevand.