Ny kloak

Del via:

Afleder du dit spildevand til eksempelvis din egen spildevandstank? Måske har du fået at vide, at du skal tilkobles det fælles kloaksystem. Flere kommuner har nemlig lavet en spildevandsplan, som bestemmer, at flere ejendomme skal tilsluttes den offentlige kloak – altså spildevandskloakeres. Formålet med at spildevandskloakere er at sikre, at grundvand, vandløb, søer og fjorde er så rene som muligt.

Hvad skal der ske?

Der bliver etableret et spildevandskloaksystem ude i vejen, som bliver ført frem til grunden, så ejendommen kan blive sluttet til. Det betyder, at spildevand fra bl.a. toilet, bad, vask og gulvafløb skal tilsluttes kloakken og ikke længere ejendommens egen tank.

Vi sætter en skelbrønd cirka en meter inde på grunden, og når alt er klart, får du besked. Derefter skal en autoriseret kloakmester forbinde kloaksystemet med det nye system.