Spring til indhold
affaldssortering
Nyheder

Ny affaldsordning medfører højere priser

En ekstra beholder og yderligere sortering gør, at affaldspriserne bliver reguleret i 2022. Det samme gør sig gældende for varmen i Jyderup. Prisen for at åbne vand-hanen falder, mens prisen for at trække ud i toilettet er uændret.

Landet over bliver affaldsordningerne udvidet efter regeringens nye krav til affaldssortering. Det betyder, at alle skal sortere endnu mere. Kommunalbestyrelsen i Holbæk har derfor vedtaget en ny affaldsplan, og i Holbæk Kommune betyder det bl.a. en ekstra affaldsbeholder. Den udvidede sortering medfører en prisregulering. Helt konkret bliver prisen hævet med 250 kroner om året for en standardkunde. Prisændringen skyldes både investeringen i den nye ordning, men også øgede driftsomkostninger ved udvidelsen af affaldshåndteringen.

”Indkøb af nye beholdere og endnu en affaldsbeholder at håndtere gør, at priserne for afhentning af affald stiger. Prisreguleringen bliver fordelt over to år,” fortæller kundedirektør Thomas Hopp fra Fors A/S.

Til gengæld bliver det billigere at åbne for vandhanen. Prisen falder med 121 kroner om året. Spilde-vandsprisen er uændret i forhold til nuværende år.

Varmeprisen stiger med 43 kroner om året for en standardhusstand i Jyderup
Prisen for at få fjernvarme i St. Merløse bliver den samme i 2022 som i år. Derimod stiger varmeprisen med 0,3 % i Jyderup for en husstand med et standardforbrug svarende til 43 kroner om året. Prisændringen sker som følge af, at Fors A/S i fremtiden omlægger til en mere effektiv og miljørigtig produktion.

Det er ikke alle priser hos Fors A/S, der stiger, men prisen for vand har Fors A/S været nødt til at regulere. Fors A/S er – ligesom alle andre store forsyningsselskaber – reguleret af Forsyningssekretariatet. Forsyningssekretariatet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som hvert år fastsætter selskabernes økonomiske rammer og krav til effektiviseringer. Det er med til at sikre en effektiv forsyningssektor, og at kunderne har et sundt selskab, der har fokus høj kvalitet og forsynings-sikkerhed – og så stabile og lave priser som muligt.

En husstand med et standardforbrug i Holbæk Kommune vil med de nye priser i 2022 betale 4.773 kr. for at få afledt spildevand og 1.904 kr. for at få leveret vand. For varme vil husstanden i Jyderup betale 16.911 kr. og i St. Merløse 18.252 kr.

Klimaet forandrer sig og giver mere ekstremt vejr, byerne vokser, og klimabelastningen skal minime-res. Her bidrager Fors A/S med løsninger til de store klimaudfordringer.

”Vi har lagt en ambitiøs udviklingsstrategi, der har navnet ’Sammen om natur i balance’. Her har vi fokus på miljø, klima og kunder. Vi vil i fællesskab sikre natur til vores fremtidige generationer – og vi vil gøre det sammen med vores kunder og partnere,” siger kundedirektør Thomas Hopp.

Det betyder, at Fors A/S arbejder på at give det, vi har lånt af naturen tilbage i bedre stand, så kommende generationer også har adgang til vand i hanen, grøn varme i radiatorerne, afledning af regn- og spildevand samt miljørigtig bortskaffelse af affald.

 

Fakta: Hvad er en standardhusstand og et standardforbrug? En standardhusstand er et parcelhus på 130 m2 som bruger 18,1 MWh fjernvarme og 100 m3 vand på et år.