Spring til indhold
Nyheder

Nu kan du dele din skybrudsoplevelse med os

Vil du hjælpe os med at blive klogere på konkrete skybrudshændelser, kan du nu dele dine informationer med os via en ny postkasse

Lørdag den 27. august oplevede Roskilde et særdeles kraftigt skybrud, som i en periode på 120 minutter var så intenst, at vi på en af vores regnmålere i byen målte en såkaldt 228 års hændelse. Altså en hændelse, som forekommer meget, meget sjældent.

Skybrud kan forekomme meget lokalt, og forventes hyppigere, som klimaet ændres. Vi kan beregne os til mange ting, og det gør vi også, men vi er meget interesseret i at kunne supplere vores beregnede viden med konkrete observationer, så vi får en samlet viden i vores arbejde.

Derfor betyder det noget, hvis du vil supplere med konkret viden, og dermed komme med små som store brikker til denne samlede værdifulde viden.

Det kan du gøre ved at sende en mail på skybrud@fors.dk, næste gang, du oplever kraftig regn i Roskilde, Lejre eller Holbæk Kommune.

Oplys gerne, hvor din observation stammer fra, hvad du har oplevet, og hvornår. Har du fx fået vand i kælderen, er vi også interesseret i at høre, om vandet var klart eller grumset, da det kan sige noget om, hvor vandet kom fra, hvis ikke man har set det komme ind. Billeder er vi også meget interesserede i.

Mailboksen er tænkt som et punkt for opsamling af viden, og det er altså ikke en mailboks, der er konstant overvåget er en medarbejder fra Fors A/S. Det er som udgangspunkt ikke et sted, hvor Fors A/S vil gå i dialog med jer, men måske vi tager fat I jer, hvis der er noget vi vil høre nærmere om.

 

Fakta om skybrud

  • DMIs definition på skybrud er ”15mm regn eller mere på 30 minutter”. Det er lidt en ”skraldespandsdiagnose”, i og med at ”…eller mere..” indgår. I forsyningsbranchen bruges derfor en anden og lidt mere præcis beskrivelse. Fx er præcis 15 mm i Roskilde på 30 minutter en 4 års hændelse, hvorimod præcis 16 mm på 30 minutter er en 5 års hændelse
  • DMI bruger også betegnelsen ”dobbelt skybrud”, som er ”30 mm regn eller mere på 30 minutter”. 30 mm på præcis 30 minutter er i Roskilde en 51 års hændelse. Så når DMI bruger begrebet ”skybrud” dækker det altså over regn i spændet mellem en 4 års hændelse og en 51 års hændelse, og det er værd at holde sig for øje
  • DMIs skybrudsdefinition relaterer sig alene til 30 minutters intensiteten. Der laves statistikker for mange intensiteter og ikke kun 30minutter. Fx også 120 minutter. Og det er netop på 120 minutters-intensiteten, at der var tale en 228 års hændelse. Ud fra 30 minutters-intensiteten var der tale om en 60 års hændelse, altså et ”dobbelt skybrud” ifølge DMI