Spring til indhold
Nyheder

Nu begynder arbejdet med at opdatere fjernvarme, vand og kloak på Sankt Hans

De historiske bygninger på Sankt Hans skal over de kommende år omdannes til boliger og erhvervslokaler, og området omkring bygningerne skal udgøre et nyt grønt og rekreativt område tæt på Roskilde by. Fors A/S har stort fokus på at skabe så få gener som muligt i forbindelse med det omfattende arbejde.

Store dele af vejnettet omkring de historiske bygninger på Sankt Hans skal graves op over de kommende år. Det skyldes, at der skal lægges nye rør til fjernvarme, vand og spildevand ind, så området fremover er sikret en ny og bæredygtig forsyning. Dermed fremtidssikrer Fors A/S og Roskilde Kommune det nye område, som får en mere klimavenlig varmeforsyning til gavn for den grønne omstilling og kommende generationer.

Roskilde Kommune har købt en stor del af det tidligere Sankt Hans Hospital for at udvikle området, så områdets særlige kvaliteter: fjordlandskab, park og hospitalets gamle bygninger bevares.

Over de næste 20 år skabes et nyt kvarter med plads til cirka 400 boliger. De gamle bygninger skal også rumme erhverv og aktiviteter, der sikrer liv i den nye bydel.

–          Det er et stort og spændende projekt, Roskilde Kommune har sat i søen, og i Fors A/S ser vi frem til at være en del af det ved sikre en bæredygtig forsyning til dette historiske område. Fordi vi skal grave vejene omkring Sankt Hans op, kan vi ikke undgå at påvirke færdslen i området. Det kan skabe nogle gener, og vi kommer til at gøre alt for, at generne bliver så få og små som muligt, siger projektleder Birgit Brødsgaard fra Fors A/S.

Den første del af gravearbejdet forventes at gå i gang i slutningen af maj, og det indebærer, at dele af Sønder Allé vil blive afspærret, og der vil blive lavet omkørsel via Boserupvej og Bistrup Allé.

Det vil stort set være muligt under hele perioden at køre i begge retninger på Bistrup Allé, så trafikken bliver ikke grundlæggende påvirket af gravearbejdet.

Roskilde Kommune sender løbende nyhedsbreve ud, og er man ikke tilmeldt, kan man gøre det på sankthans.roskilde.dk, som også løbende bliver opdateret med nyttig information om arbejdet. 

Pressekontakt for medier og journalister

Få nyheder på mail Kontakt kundeservice