Midlertidigt vand

Hvis du har brug for vand i en kortere periode, fx til brug på byggepladser eller markeder, kan vi lave en midlertidig installation.

Udfyld formularen senest ti dage før du skal bruge vandet, så kontakter vi dig for at lave en aftale.

Vær opmærksom på:

  • Forbrug afregnes efter Fors A/S gældende priser
  • Opsætning, flytning og nedtagning af måler må kun ske af Fors A/S
  • Måleren skal holdes frostfri og beskyttes mod snavs og lignende
  • I hele opsætningsperioden skal der være fri adgang til måleren. Hvis vi ikke kan få adgang ved vores kontrolbesøg, opkræver vi for forgæves kørsel
  • Når måleren skal tages ned, skal vi have besked senest 5 arbejdsdage inden Hvis måleren placeres i en målerbrønd, skal tilslutningshullet dækkes umiddelbart efter måleren tages ned. Arbejdet skal være afsluttet senest 2 dage efter måleren er taget ned. Sker det ikke, vil Fors A/S få afsluttet opgaven på din regning

Forbrugsoplysninger

Kontaktoplysninger