Spring til indhold
Affaldssortering

Nye medlemmer i affaldsfamilien

Regeringen har vedtaget, at vi skal sortere 10 forskellige typer af affald hjemme ved husstanden. Det skal sikre, at vi genanvender endnu flere materialer.

I juni 2022 skal du, hvis du bor i Holbæk Kommune, ud over de affaldstyper som du allerede sorterer i; bio, papir, glas, plast, metal og restaffald, sortere følgende affald hjemme ved dig selv:

  • Mad- og drikkekartoner
  • Pap og karton
  • Farligt affald

For dig som kunde betyder det i praksis, at du får én ekstra affaldsbeholder. Desuden får du en miljøkasse til farligt affald.

Tekstiler skal også fortsat sorteres i hjemmet. Efterfølgende kan du komme af med tekstilerne ved at sortere det i klare plastsække, som sættes ud til storskrald, eller ved selv at køre på genbrugspladsen.

I Fors A/S arbejder vi på højtryk for at gøre klar til den nye ordning, så vi sammen med jer kan sikre, at endnu flere materialer får nyt liv. Vi vil løbende informere jer om, hvornår vi bringer de nye beholdere ud, og hvordan I fremadrettet skal sortere i de nye fraktioner.

Nedenfor kan du læse svar på en lang række spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med den nye affaldssortering.

Har du spørgsmål vedrørende den nye affaldsordning, er du altid velkommen til at kontakte vores kundecenter på 70 20 20 66.

Godt at vide

Hvorfor skal mad- og drikkekartoner i beholderen til plast?

Mad- og drikkekartoner består mest af pap, så hvorfor skal det afleveres sammen med plast? Det skal det, fordi plastaffaldet, modsat pap, allerede bliver eftersorteret. Derfor giver det god mening af aflevere mad- og drikkekartoner sammen med plasten, så det kan blive sorteret fra og genanvendt.  Se hvordan du skal sortere mad- og drikkekartoner her.

Ny beholder til pap

I starten af 2022 får du en ny beholder (240 l.) til pap. Hvis du bor et sted, hvor der er fælles affaldsbeholdere, kan det være en anden løsning til sortering af pap.

Pap fylder meget, og vi får mere og mere pap ind i vores hjem. Derfor giver det god mening at sortere det ved husstanden.

Større papkasser, fra eksempelvis et tv, er bedst at dele i mindre stykker, før du lægger det i beholderen. Så er der mere plads til det øvrige pap og beholderen er nemmere at tømme.

Se hvordan du skal sortere pap her.

Miljøkasse til farligt affald

Når du modtager din affaldsbeholder til pap, får du også en rød miljøkasse, hvor du kan sortere alt det farlige affald.

Grunden til, at vi skal have sorteret det farlige affald, er, at det kan skade miljøet og mennesker, hvis det ikke håndteres på et specialanlæg som er godkendt til behandling af farligt affald. På anlægget kan noget af det farlige affald genanvendes og andet afbrændes, deponeres eller specialbehandles.

Du skal sortere dit farlige affald i den røde miljøkasse, da den lever op til de gældende transportregler og krav til emballering af visse typer af farligt affald.

Miljøkassen kan du få ombyttet ved storskrald eller tømt på genbrugspladsen.

Farligt affald er f.eks. neglelak, spraydåser – også fra flødeskum – og artikler med faremærker. I sorteringsguiden kan du finde frem til, hvad der skal sorteres som farligt affald. Læs mere her.

Hvad gør jeg, når jeg har fælles affaldsbeholder?

Du skal også sortere pap, mad- og drikkekartoner og farligt affald, selvom du har fællesbeholdere til affald. Mad- og drikkekartoner skal afleveres sammen med plasten. Til indsamling af pap kommer der ny beholder. Det farlige affald skal der findes individuelle løsninger for, da det nogle steder kan fungere med miljøkasser, mens det andre steder vil fungere bedst med miljøskabe.

Hvor ofte bliver de nye beholdere tømt?

Pap tømmes hver 8. uge. Du kan tilmelde papbeholderen til sms-service ligesom med de andre beholdere.

Kan jeg ændre tømmefrekvens- og dag?

Du kan ændre tømning på papbeholderen til hver 4 uge, såfremt du har behov for det.

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg mangler plads i mine affaldsbeholdere?

Din plast, mad- og drikkekarton og metalbeholder vil blive tømt hver 4. uge efter d. 1. juni 2022. Hvis du stadig oplever pladsmangel, kan du få en 370 l. beholder, den koster lidt mere årligt at få tømt.

Hvordan sorterer jeg mad- og drikkekartoner korrekt?

Du kan se sorteringsvejledning her.

Kan jeg fravælge den nye sorteringsordning?

Det er ikke muligt at sige nej tak til de nye ordninger, da de er lovpligtige jf. Affaldsbekendtgørelsen.

Hvad er målene på de nye beholdere?

Den nye beholder til pap er samme størrelse som din rest/bio beholder; 58 cm bred og 107,2 cm høj.

Hvorfor får jeg ikke en hel beholder til plast, som jeg har mest af?

Vi er midt i en kontrakt med vores nuværende renovatør.
Økonomisk vil det ikke være hensigtsmæssigt at ændre indholdet af denne, og derfor er ikke foreløbigt besluttet, at beholderen til plast fortsat skal være delt op.

Vi hjælper dig videre

Smilende Fors medarbejder

Har du brug for hjælp?

Kontakt os