Lille Valby: Spærret for gennemkørsel

Del via:

To veje i Lille Valby bliver spærret for gennemkørsel i seks uger, når ejendommene skal kloakeres.

Fra mandag den 15. oktober til den 23. november bliver et stykke af hovedfærdselsåren i Lille Valby spærret for gennemkørsel. Det gælder vejene Lille Valbyvej (husnummer 5 til 10) og Bolundsvej. Det sker, fordi vi skal kloakere ejendommene i Lille Valby, der nu går væk fra tømning af spildevandstanke og kobler sig på kloaknettet.

"I selve Lille Valby er der så lidt plads til gravearbejdet, at det desværre er nødvendigt at spærre for gennemkørsel på de to veje. Vi har meldt ud til de berørte kunder i god tid, men det er selvfølgelig vigtigt for os, at alle brugere af vejene ved besked," fortæller vores projektleder Merete Gjelstrup.

Spærringen betyder, at busrute 216 bliver omlagt i perioden. Nærmere information om ruten finder du på www.dinoffentligetransport.dk

Kloakeringsprojektet er en del af et større projekt, som omfatter kloakering af i alt 40 ejendomme på Frederiksborgvej, Bolundsvej og Lille Valbyvej. Vi forventer at afslutte projektet i slutningen af februar.

Følg med i projektet her.