Leveregler på genbrugspladsen

Del via:

Sortér affaldet rigtigt hjemmefra 
Så kommer du hurtigere igennem pladsen. 

Rest- og bioaffald skal du håndtere derhjemme
Du kan ikke aflevere husholdningsaffald på genbrugspladsen. 

Affaldet skal altid være i klare sække
Så kan vi se, om det er sorteret rigtigt. Vores genbrugsvejledere har ret til at afvise affald i sorte sække ol.

Ryd op efter dig selv
Alt affald skal lægges i containerne. Hvis du taber noget, kan du låne skovl og kost af os.

Sluk bilen, mens du læsser af
For miljøets og naboernes skyld.

Ingen tunge biler på genbrugspladsen
Kun biler med en vægt under 3500 kg er tilladt på genbrugspladserne

Eternit og farligt affald
Du kan maksimalt aflevere 15 eternitplader om ugen. Knuste eller knækkede plader skal pakkes i to lag plastik inden de afleveres på genbrugspladsen.

Farligt affald skal afleveres i de dertil indrettede huse på genbrugspladserne, så det kan blive behandlet forsvarligt. Vores genbrugsvejledere er uddannet i håndtering af farligt affald. Bemærk, at erhverv maksimalt må aflevere 200 kg. farligt affald om året, og skal betale et ekstra gebyr, hvis de afleverer mere end 10 kg. pr. besøg,

Klunsning er ikke tilladt
Dit afleverede affald er vores ressource. Derfor må du ikke fjerne ting fra genbrugspladsen.

Dit affald er vores ressource
Vi genbruger dit affald på flere måder. Blandt andet tager vi brugbare ting op af containerne og giver dem nyt liv i vores genbrugsbutik Find & Forny.

Vil du være sikker på, at dit affald bliver destrueret, skal du kontakte en genbrugsvejleder, som mærker affaldet med spraymaling.

Videoovervågning
Genbrugspladserne i Holbæk, Tornved og Jernløse er videoovervåget. Overvågningen sker først og fremmest for at kunne dokumentere sikkerhedssituationer, hvis uheldet skulle være ude. Vi bruger også optagelserne til at undersøge, om designet af genbrugspladserne eventuelt kan forbedres. Da tyveri er et problem på mange af genbrugspladserne, har et vagtselskab adgang til kameraerne døgnet rundt.

Særligt for Jernløse Selvbetjeningsplads 

Miljøfarlig affald, asbest og eternit må ikke afleveres på pladsen
Brug i stedet en af vores andre genbrugspladser. Følg vejledningen på skiltene. Er du i tvivl, kan du kontakte en genbrugsvejleder på telefon 21 78 56 50 i tidsrummet mandag-fredag kl. 7-17 og lørdag-søndag kl. 9-16.

Særlige forhold omkring videoovervågning
Jernløse Selvbetjeningsplads er 100% ubemandet. Derfor bruger vi videoovervågningen til at inddrage brugsretten for brugere, der ikke overholder pladsens leveregler og øvrige reglement.