Spring til indhold
Møntstakke
Nyheder

Lejre Kommune: Nye renseanlæg og beskyttelse af grundvandet medfører højere priser

Nye priser for 2021.

Fors A/S forventer høje omkostninger til sammenlægning og istandsættelse af ældre renseanlæg og beskyttelse af grundvandet de kommende år. Det betyder, at det næste år bliver dyrere for kunderne i Lejre Kommune at få håndteret spildevand og leveret vand.

Renseanlæggene i Lejre Kommune skal moderniseres for at sikre, at der også i fremtiden er rent vand i fjord, åer og vandløb. Moderniseringen er en udløber af den strukturplan for renseanlæggene, som Lejre Kommune forventeligt skal vedtage i løbet af første halvår 2021. Derfor forbereder Fors A/S sig allerede nu på de store omkostninger, som det vil medføre i de kommende år.

Selskabet hæver således prisen for at få afledt spildevand med 16 % i 2021, hvilket svarer til 717 kr. for en husstand med et standardforbrug.

”Det er et spørgsmål om rettidig omhu at hæve prisen nu, hvis vi skal kunne betale de omkostninger, som vi ved ligger og venter på os om kort tid. For der er tale om nødvendige udskiftninger og renoveringer, hvis vi fortsat ønsker et godt vandmiljø og en høj forsyningssikkerhed,” siger kundedirektør i Fors A/S Thomas Hopp.

Bedre beskyttelse af grundvandet
Også vandregningen bliver højere til næste år. Mere nøjagtigt 7,5 % – eller 115 kr. for en husstand med et standardforbrug. Det skyldes blandt andet, at der er kommet nye regler for grundvandsbeskyttelse.

De nye priser blev godkendt af bestyrelsen for Fors A/S den 15. november. De skal formelt godkendes af kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune til december, inden de træder i kraft den 1. januar 2021.

En husstand med et standardforbrug i Lejre Kommune vil med de nye priser i 2021 betale 5.994 kr. for at få afledt spildevand og 2.621 kr. for at få leveret vand.

Fakta: Hvad er en standardhusstand og et standardforbrug? En standardhusstand er et parcelhus på 130 m2 som bruger 100 m3 vand på et år.