Spring til indhold

OBS: Jernløse Selvbetjeningsplads er midlertidigt lukket i ugerne 37-39. Læs mere.

Kundevalg 2021: Stil op til vores bestyrelse

Få indflydelse på fremtidens klimaløsninger og 200.000 menneskers hverdag.

I Fors A/S forbereder vi fremtidens klimaløsninger samtidig med, at vi hver dag sikrer fundamentet for en nem hverdag for vores mere end 200.000 kunder. Vil du have indflydelse på den udvikling i Holbæk-, Lejre-, og Roskilde Kommune, så har du chancen nu.

Vores kunder skal nemlig vælge to bestyrelsesmedlemmer og fire suppleanter til Fors A/S’ vand- og spildevandsselskaber.

Som kundevalgt bestyrelsesmedlem er du med, når bestyrelsen træffer beslutninger om budgetter, anlægsprojekter, udviklingsprojekter, strategi og meget mere. De beslutninger påvirker miljøet, klimaet og de mere end 200.000 mennesker i vores område mange år frem i tiden.

Vil du sidde i vores bestyrelse? Så tilmeld dig senest 11. oktober

Alle myndige personer kan stille op. Det kræver blot, at du får 10 kunder i vores område til at støtte dit kandidatur. Der er tilmeldingsfrist for kandidater den 11. oktober 2021.

Selve valget finder sted fra den 29. november til den 13. december 2021.

De kundevalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på fire år og indtræder i bestyrelsen til januar 2022.

Læs valgregulativet her

Tilmeld dig som kandidat her

Sådan stiller du op som kandidat

Hvem kan stille op?

Alle myndige personer kan stille op som kandidat til Kundevalg 2021.

Det er ikke et krav, at du er kunde hos Fors A/S. Til gengæld skal du anbefales af 10 myndige personer (stillere), som skal være kunder i mindst et af Fors A/S vand- eller spildevandsselskaber. Det er langt de fleste borgere i Holbæk, Lejre, og Roskilde kommuner.

Læs mere i valgregulativet her.

Hvordan stiller jeg op som kandidat?

Du registrerer dit kandidatur på vores valgsite, hvor du skal oprette en profil. Via valgsitet sender du en besked til de personer bosat i vores område, som du vil bede om at støtte dit kandidatur. De vil blive bedt om ved hjælp af deres NemID at underskrive, at de støtter dig som kandidat.

Senest når tilmeldingsfristen den 11. oktober er nået, vil du kort efter modtage besked fra Fors A/S.

Tilmeld dig som kandidat her.

Læs mere i valgregulativet her.

 

 

Hvem kan stemme

Alle kunder i Fors A/S kan som udgangspunkt stemme til kundevalget. Man kan også stemme, hvis man ikke er direkte kunde hos os, men eksempelvis betaler for sin vandregning via sit boligselskab.

Hver husstand/CVR-nummer har én stemme til kundevalget. Hvis du er i tvivl, om du kan stemme, kan du finde svar i vores ’spørgsmål og svar’ eller læse valgregulativet.

Hvordan foregår afstemningen?

For at sikre, at kun stemmeberettigede kan stemme til kundevalget, foregår afstemningen elektronisk på vores hjemmeside. Afstemningen administreres af et uvildigt selskab. Når du skal stemme, skal du logge ind med dit NemID. Er du eksempelvis sommerhusejer og dermed ikke bor i vores område, skal du desuden bruge dit kundenummer.

Du kan stemme fra mandag den 29. november til og med mandag den 13. december.

Hvis du ikke har et NemID, kan du kontakte os på 70 20 20 66 eller fors@fors.dk, så hjælper vi dig gerne med at stemme.

Har du brug for hjælp til at stemme, er du velkommen til at komme forbi vores Kundecenter på Tåstrup Møllevej 5 i Holbæk. Så hjælper vi dig med at stemme. Husk at medbringe dit NemID.

Læs mere i valgregulativet.

Tidsplan for Kundevalg 2021

11.10.2021: Deadline for at melde sit kandidatur og få opbakning fra 10 stillere

29.11.2021: Valget går i gang

13.12.2021: Valget afsluttes

16.12.2021: Valgresultat offentliggøres

Januar 2022: Den nye bestyrelse konstituerer sig

Use left and right arrows to navigate between tabs.

Om kandidatur og bestyrelse

Spørgsmål og svar

Hvem kan stille op som kandidat?

Enhver myndig person. Det er ikke nødvendigt at være kunde i Fors A/S.

Hvordan stiller jeg op som kandidat?

Du registrerer dit kandidatur via vores valgsite. Du skal anbefales af 10 myndige personer (stillere). Stillerne skal være kunder hos Fors A/S. Når du har skaffet 10 stillere, skal du anmelde dit kandidatur her.

Hvor mange bestyrelsesmedlemmer skal der vælges?

Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer og fire suppleanter til Fors A/S vand- og spildevandsselskaber.

Hvor lang er valgperioden?

Kundevalgte bestyrelsesmedlemmer bliver valgt for en periode på fire år, og indtræder i bestyrelsen i januar 2021.

Hvilken funktion har et kundevalgt bestyrelsesmedlem?

Som kundevalgt bestyrelsesmedlem får du indflydelse på vand- og spildevandsselskabernes planer for fremtiden. F.eks. er du med til at træffe beslutninger om budgetter, anlægsprojekter, udviklingsprojekter, strategi og meget mere.

Hvilket ansvar og pligter har man som kundevalgt bestyrelsesmedlem?

Et kundevalgt bestyrelsesmedlem har samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Hvordan er bestyrelsesstrukturen i Fors A/S?

Fors A/S har en koncernstruktur, hvor et holdingselskab ejet af de tre kommuner Holbæk, Lejre og Roskilde ejer en række datterselskaber. Holdingselskabet har en bestyrelse bestående af seks politikere, fire medarbejdere og to generalforsamlingsvalgte medlemmer. Bestyrelsen i vand- og spildevandsselskaberne består af to kundevalgte medlemmer og tre ledende medarbejdere i Fors A/S. Alle bestyrelsesmøder i Fors-koncernen holdes samtidig. Det vil sige, at de kundevalgte bestyrelsesmedlemmer drøfter de samme problemstillinger som bestyrelsen for holdingselskabet.

Får man vederlag som kundevalgt bestyrelsesmedlem?

Ja. Som kundevalgt bestyrelsesmedlem modtager du et honorar på 15.000 kr. om året og evt. kørselsgodtgørelse. Du får ikke kompensation for evt. tabt arbejdsfortjeneste grundet deltagelse i aktiviteter i Fors A/S.

Vil du vide mere om, hvordan man stiller op som kandidat, eller hvad medlemskab af bestyrelsen i Fors A/S vand- og spildevandsselskaber medfører? Så er du velkommen til at kontakte direktionskonsulent Bjørk Hasager Sørensen på telefon 30 78 61 15 eller mail bhs@fors.dk.

Om gennemførelse af kundevalget

Spørgsmål og svar

Hvornår kan jeg stemme?

Du kan stemme fra den 29. november til og med den 13. december 2021.

Hvordan stemmer jeg?

Afstemningen foregår elektronisk på vores hjemmeside. Du skal bruge dit NemID for at stemme.

Jeg har ikke et NemID. Kan jeg stemme alligevel?

Ja, vi hjælper dig gerne med at stemme. Kontakt os på 70 20 20 66 eller fors@fors.dk. Så hjælper vi dig med at stemme.

Jeg har brug for hjælp til at stemme

Hvis du har brug for hjælp til at stemme, fx fordi du ikke er god til computere, så hjælper vi dig gerne med at stemme. Bare kom forbi vores Kundecenter på Tåstrup Møllevej 5 i Holbæk eller Betonvej 12 i Roskilde. Husk at medbringe dit NemID.

Kan jeg stemme via mail eller post?

Nej.

Hvor mange kandidater kan jeg stemme på?

Du kan kun afgive én stemme.

Kan der afgives flere stemmer pr. ejendom?

Nej. Selvom der bor flere myndige personer i på samme adresse, kan der kun afgives én stemme på vegne af ejendommen. Det gælder også selvom der er flere beboere på adressen.

Jeg ejer flere ejendomme. Hvor mange stemmer har jeg?

Én. Uanset antallet af kundeforhold, kan en person kun afgive én stemme.

Jeg bor til leje. Kan jeg stemme?

Ja. Du kan godt stemme som lejer i en ejendom som har adresse i vores forsyningsområde. Du skal som alle andre blot logge ind på stemmesiden ved hjælp af dit NemID.

Jeg ejer en erhvervsejendom. Kan jeg stemme?

Ja, men der kan kun afgives én stemme på vegne af en erhvervsejendom. Du skal enten selv eje ejendommen eller have bemyndigelse til at stemme på vegne af erhvervsejendommen.

Jeg ejer en udlejningsejendom i Fors A/S forsyningsområde. Kan jeg stemme?

Ja, men kun hvis du ejer udlejningsejendommen gennem et selskab. Her skal du benytte virksomhedens CVR-nummer for at stemme. Hver virksomhed kan kun afgive én stemme. Ejer du flere ejendomme afgiver du således én samlet stemme.

Har du spørgsmål om kundevalget?

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer om kundevalget. Du kan sende os en mail via fors@fors.dk eller ringe på 70 20 20 66.

Du er også velkommen til at kontakte direktionskonsulent Bjørk Hasager Sørensen (telefon: 30 78 61 15, mail: bhs@fors.dk), som er ansvarlig for valgets gennemførelse.