Spring til indhold
forslaborant
Nyheder

Rent drikkevand igen i kommunerne Roskilde og Lejre

**Vandet er ikke forurenet i Roskilde Kommune. Det er ikke os der har udsendt SMS. Du kan trygt drikke vandet **

De seneste prøvesvar fra kommunerne Roskilde og Lejre på analyser af drikkevandskvaliteten fra Fors A/S viser, at kvaliteten af drikkevandet er tilfredsstillende. Derfor ophæver Roskilde Kommune og Lejre Kommune anbefalingen om at koge drikkevandet – koldt vand direkte fra hanen kan igen bruges til at drikke, lave mad og vaske op. Det er ikke nødvendigt at lade vandet løbe, inden du bruger det.

I de kommende uger vil Fors A/S overvåge vandkvaliteten dagligt.

Fors A/S forsøger at kontakte alle relevante forbrugere via SMS, hjemmeside og sociale medier. Roskilde Kommune og Lejre Kommune opfordrer til at give beskeden videre til naboer og familie – især til de, der ikke bruger digitale medier.

Baggrund

Tirsdag den 1. september anbefalede Roskilde Kommune og Lejre Kommune borgerne og virksomheder i Fors A/S’ forsyningsområde – altså i store dele af kommunen – til at koge drikkevandet. Det skete efter samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af drikkevandsprøver udtaget på Hornsherredværket, som viste forekomst af enterokokker og coliforme bakterier.

Hele ugen har Fors A/S overvåget vandkvaliteten nøje, og de seneste prøvesvar viser, at drikkevandet fra Fors A/S igen er tilfredsstillende. Derfor har Roskilde Kommune og Lejre Kommune i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed besluttet, at det ikke længere er nødvendigt at anbefale borgerne at koge drikkevandet.

Årsag til forureningen

Fors A/S undersøger, hvad årsagen til forureningen er. Den er endnu ikke fundet.

”Hos Fors A/S har vi skærpet fokus på at opspore den mulige årsag til forureningen, så vi undgår lignende situationer. Desværre kan vi endnu ikke sige, hvad den præcise årsag til forureningen har været. Vi kører med et udvidet prøvetagningsprogram af drikkevandet, og det fortsætter vi med, indtil vi i samarbejde med kommunerne vurderer, at vi igen kan følge de almindelige procedurer,” fortæller produktionsdirektør i Fors A/S, Henrik Correll.

Spørgsmål og svar

Kan jeg være sikker på, at drikkevandskvaliteten er i orden?

Ja, du kan være sikker på, at drikkevandskvaliteten er i orden. Vi overvåger løbende vandkvaliteten jf. ISO 22000, så vi sikrer rent drikkevand til vores kunder.

Og netop på baggrund af den løbende kontrol orienterede vi kommunerne, da prøver viste, at der var tegn på en forurening.

Skal jeg lade vandet løbe, inden jeg bruger det?

Det er ikke nødvendigt at lade vandet løbe, inden du bruger det.

Koldt vand direkte fra hanen kan igen bruges til at drikke, lave mad og vaske op.

Har I fundet ud af, hvad der var skyld i forureningen?

Vi har iværksat en undersøgelse af den mulige årsag til forureningen, så vi undgår lignende situationer. Vi ved, at forureningen er sket enten på Hornsherredværket eller i en af de tilhørende boringer, og vi ved, at årsagen ikke er at finde på vores ledningsnet.

Vi kan desværre ikke sige, hvad den præcise årsag til forureningen har været, da det har været en forbigående forurening, der ikke længere kan måles i hverken produktion eller ledningsnet. Men vi er i gang med at inspicere og foretage en fysisk vurdering af Hornsherredværket og de tilhørende boringer for at finde en mulig årsag til forureningen.

Hvorfor ved I ikke, hvordan forureningen er opstået?

Vi kan desværre ikke sige, hvad den præcise årsag til forureningen har været, da det har været en forbigående forurening, der ikke længere kan måles i hverken produktion eller ledningsnet. Men vi er i gang med at inspicere og foretage en fysisk vurdering af Hornsherredværket og de tilhørende boringer for at finde en mulig årsag til forureningen.

Hvad er en forbigående forurening?

Vi ser sjældent en forbigående forurening. Den kan opstå ved, at der kommer uvedkommende bakterier i drikkevandet, eksempelvis overfladevand, der trænger ind i drikkevandet. Det kan ofte være kompliceret at finde problemet, da problemet kan være løst, hvis forureningen er ophørt. I dette tilfælde ved vi, at det er sket på vandværket eller i en af de tilhørende boringer, da det er her forureningen er målt.

Hvor ofte tager I prøver?

Vi følger myndighedernes prøvetagningsprogram, som er tilrettelagt i samarbejde med kommunerne. Det er kommunerne, der fører tilsyn og sikrer placering og hyppighed for prøvetagningen. Fors A/S tager i Roskilde Kommune flere prøver end det lovpligtige antal for at opdage en forurening tidligere. Det nuværende prøvetagningsprogram gælder for perioden 2018-2022, hvor programmet planmæssigt bliver revurderet.

Er det noget, der sker jævnligt?

Det er første gang, det sker i Fors A/S’ historie.

Ses lignende situationer andre steder?

Det sker sjældent, men det er sket andre steder i Danmark.

Hvornår sker det igen?

Det kan vi ikke vide, men vi ved, at det sjældent sker. Vi gør vores bedste for at sikre dig rent drikkevand.

Hvad gør I for, at det ikke sker igen?

Vi har iværksat en undersøgelse af den mulige årsag til forureningen. Hvis vi finder årsagen, sætter vi ind på at stoppe den, så vi forebygger, at den ikke kan skabe forurening.

Hvornår tager I prøver igen?

Lige nu har vi udvidet prøvetagningsprogrammet, så der prøvetages hver dag, og vi fortsætter, indtil vi i samarbejde med kommunerne vurderer, at vi igen kan følge de almindelige procedurer, der er bestemt af myndigheden.

Hvorfor måler I ikke oftere?

Vi følger myndighedernes prøvetagningsprogram, som er tilrettelagt i samarbejde med kommunen og styrelsen. Det er kommunen, der fører tilsyn og fortæller, hvor ofte og hvor vi skal tage prøver.

Hvis der er ekstraordinære hændelser eller ved mistanke, tager vi en række opklarende prøver udover det planlagte prøvetagningsprogram.

Kan jeg være sikker på, at der ikke er noget skidt tilbage i vandledningerne?

Ja, det kan du være sikker på. Kommunen ophæver ikke kogeanbefalingen, før det er forsvarligt.

Kan forureningen skyldes de store regnmængder?

Vi kan endnu ikke sige, hvad forureningen præcis skyldes, men vi har iværksat en undersøgelse af den mulige årsag. Hvis vi finder den, sætter vi ind på at stoppe den, så vi forebygger, at det ikke sker igen.

Hvor længe vidste I, at vandet var forurenet, før jeg fik besked?

Vi fik svar på vandprøverne tirsdag den 1. september, og så snart vi fik oplysningerne, gav vi både Roskilde Kommune og Lejre Kommune besked. De udstedte straks en kogeanbefaling efter aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvem traf beslutningen om, at vandet skulle koges?

Beslutningen om en kogeanbefaling er truffet af Roskilde Kommune og Lejre Kommune i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som har givet den sundhedsfaglige vurdering i forhold til, at man bør koge vandet i det berørte område.

Hvorfor var der først svar tirsdag på en prøve, som I tog torsdag i ugen før?

Fors A/S tager løbende prøver fra vandværket og ude i ledningsnettet for at kontrollere vandkvaliteten. Nogle bakterier kan man hurtigt se, mens andre først kan spores efter dyrkning i laboratoriet. For enterokokker tager det cirka fire dage – og derfor havde Fors A/S først svar på alle typer bakterier tirsdag den 1. september. Et svar, der desværre viste forekomst af de bakterier, der kan tyde på en forurening.

Så snart Fors A/S havde det svar, blev Roskilde Kommune og Lejre Kommune kontaktet – og i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed besluttede Roskilde Kommune og Lejre Kommune, at Fors A/S skulle udstede en såkaldt ’kogeanbefaling’ til deres kunder.

Hvordan sikrer jeg mig at få en sms, når der er driftsforstyrrelser?

Vi gør vores bedste for at nå alle, når der er driftsforstyrrelser. Desværre kan vi ikke sende dig en sms, hvis du har hemmeligt nummer, arbejdsmobil eller hvis du ikke er registreret på adressen.

Du kan tilmelde dig her, hvis du vil være sikker på at få en sms.

Svar på vandprøver

Vi tager hver dag flere prøver af drikkevandet, og alle prøver viser, at vandet er i god kvalitet og kan uden bekymring anvendes og drikkes.

Myndighederne følger også analysesvarene nøje. Da vi har flere end 200 prøvesvar, lægger vi ikke dem alle på hjemmesiden, da det er udfordrende at bevare overblikket over, og det er analyser, der hver især kræver en forklaring for at få et klart og korrekt billede af prøvernes resultater.

Analysesvarene bliver senere offentliggjort på: https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-boringsdatabase-jupiter/adgang-til-data/

Du skal søge på følgende anlægsID’er:

Brug søgeformularen. Skift søgefane til ‘Anlæg’ og søg på unikt-id:

Ledningsnettet Bramsnæs: 104193

Ledningsnettet Roskilde: 104813

Hornsherred Vandværk: 104814

Hvis du har en særlig interesse i prøvesvarene, kan du kontakte os.

Hornsherredværket d. 14. september 2020 anden prøve – god vandkvalitet
Hornsherredværket d. 14. september 2020 første prøve – god vandkvalitet
Hornsherredværket d. 13. september 2020 anden prøve – god vandkvalitet
Hornsherredværket d. 13. september 2020 første prøve – god vandkvalitet
Hornsherredværket d. 12. september 2020 anden prøve – god vandkvalitet
Hornsherredværket d. 12. september 2020 første prøve – god vandkvalitet
Hornsherredværket d. 11. september 2020 anden prøve – god vandkvalitet
Hornsherredværket d. 11. september 2020 første prøve – god vandkvalitet
Hornsherredværket d. 10. september 2020 anden prøve – god vandkvalitet
Hornsherredværket d. 10. september 2020 første prøve – god vandkvalitet
Hornsherredværket d. 9. september 2020 anden prøve – god vandkvalitet
Hornsherredværket d. 9. september 2020 første prøve – god vandkvalitet
Hornsherredværket d. 8. september 2020 anden prøve – god vandkvalitet
Hornsherredværket d. 8. september 2020 første prøve – god vandkvalitet
Hornherredværket d. 7. september 2020 – god vandkvalitet
Hornherredværket d. 6. september 2020 – god vandkvalitet
Hornherredværket d. 5. september 2020 – god vandkvalitet
Hornherredværket d. 4. september 2020 – god vandkvalitet
Hornherredværket d. 3. september 2020 – god vandkvalitet
Hornherredværket d. 2. september 2020 – god vandkvalitet
Hornherredværket d. 1. september 2020 – god vandkvalitet
Hornsherredværket d. 31. august 2020 – god vandkvalitet
Hornsherredværket d. 29. juli 2020 – god vandkvalitet
Hornsherredværket d. 27. august 2020 – dårlig vandkvalitet
Hornsherredværket d. 13. august 2020 – acceptabel vandkvalitet

Vandledningsnettet Bramsnæs Lejre d. 26. august 2020 – god vandkvalitet

Rentvandstanken Margrethehåb Roskilde 27. august 2020 – god vandkvalitet
Vandledningsnettet Professionshøjskolen Trekroner 27. august – god vandkvalitet
Vandledningsnettet Sdr. Ringvej Roskilde 20. august – god vandkvalitet

Få sms eller mail

Fors mobiltelefon-1 eksperiment3

Få besked ved driftsforstyrrelser

Sms-service