Spring til indhold
Forsmedarbejdere på byggeplads
Nyheder

Kloakeringsprojekt sikrer bedre vandmiljø

Endnu en del af Tølløse skal nu have etableret nyt kloaksystem, der fremtidssikrer kloakken til gavn for miljøet.

I starten af maj er forsyningsselskabet Fors A/S klar til fjerde etape af kloakeringsprojektet i den østlige del af Tølløse, hvor 65 ejendomme ligesom andre dele af Tølløse også skal separatkloakeres.

Det gælder vejene Kvarmløsevej, Villavej, Pilevej, Elmevej og Gyvelvej, der skal have et sæt nye ledninger i vejene, så regnvand og spildevand bliver adskilt.

”Formålet med at adskille regnvand og spildevand er at sikre, at det i fremtiden kun er spildevand, der løber videre til renseanlægget. Det er vigtigt i takt med, at vi får større regnmængder. Der er simpelthen ikke plads i kloakken til de stigende regnmængder. På denne måde kan vi være med til at minimere overløb til naturen og dermed sikre et bedre vandmiljø,” fortæller projektleder Merete Gjelstrup fra Fors A/S.

Fors A/S vil løbende være i dialog med de kunder, som er omfattet af projektet. Kunder, som bliver påvirket af gravearbejdet i vejene f.eks. i forbindelse med adgang til deres grund, vil også blive orienteret.

Arbejdet omfatter opgravning på alle fem veje. Under arbejdet vil det være nødvendigt at lave vejspærringer, og adgangen til de enkelte ejendomme kan derfor også blive midlertidig spærret. Der vil dog altid være adgang til fods. Under gravearbejdet på Kvarmløsevej vil der til stadighed være åben for trafik i én kørebane for køretøjer under 3500 kg.

Gravearbejdet starter på Kvarmløsevej, og Fors A/S forventer, at arbejdet er færdigt i slutningen af 2021.