Spring til indhold
Nyheder

Jyderup: Nuværende varmepriser fastholdes

Vi fastholder de nuværende priser, fordi vi har en underdækning, som vi skal hente ind. Konkret betyder det, at kunderne tidligere har betalt for lidt for fjernvarmen, og det skal nu indhentes for at sikre sund økonomi i selskabet. Derudover har kunderne reduceret deres forbrug, hvilket er positivt set fra et miljømæssigt perspektiv. Fra et økonomisk perspektiv betyder det dog, at der ikke kommer lige så mange penge ind til at nedbringe underdækningen. Derfor er vi nødt til at fastholde priserne. Lige så snart, at underdækningen er nedbragt, reducerer vi prisen.

Vi arbejder på at justere MWh prisen for juli, august og september 2023. Vi kan dog først lave den endelige beregning af, om justeringen kan lade sig gøre, når vi er tæt på aconto-regningen for 3. kvartal. Vi udsender aconto-regningen i starten af september.

Fors A/S er drevet efter hvile-i-sig-selv-princippet. Det betyder, at indtægter og udgifter skal balancere. Ingen tjener penge på fjernvarmen.

 

Læs mere om fjernvarme i Jyderup her.