Spring til indhold

Vilkår for brug af Jernløse Selvbetjeningsplads

Regler for brug af Jernløse Selvbetjeningsplads:

Du kan nu bruge Jernløse Selvbetjeningsplads tirsdag-torsdag og lørdag-søndag kl. 7-21. Mandag og fredag er pladsen helt lukket. Inden du besøger pladsen, beder vi dig om at læse nedenstående vejledning, samt orientere dig i pladsens vilkår for brug og generelle leveregler.

Bemærk: Din tilmelding er personlig og det er ikke tilladt at lukke andre ind på pladsen. Det er derfor dit ansvar, at andre ikke kører med ind på samme åbning.

Jernløse Selvbetjeningsplads modtager ikke asbest, eternit og farligt affald f.eks. maling, olie, kemikalier, spraydåser, cykelbatterier, mv.

Vejledning for ind- og udkørsel:

Ved indkørsel:

 • Kør frem til stregen foran indkørselsporten.
 • Ring til tlf. 24 91 40 31 (HUSK at slå ”vis nummer” til i din telefons opsætning)
 • Afvent grønt lys og kør ind.
 • Porten lukker automatisk, når du er kørt ind. Det anbefales at vente lige indenfor porten til den er lukket igen, for at hindre at andre køre ind uden registrering og på dit ansvar.
 • Aflever dit sorterede affald i containerne efter pladsens anvisninger. Dit sorterede affald skal helt op i containerne, og ikke stilles ved siden af. Kan du ikke få dit affald op i containeren fordi det f.eks. er for tungt, skal du have en hjælper med, alternativt skal det afleveres på en bemandet genbrugsplads, hvor der er nedsænkede containere.
 • Hvis du har spørgsmål om sorteringen, kan du mandag-fredag fra 7-17, og lørdag-søndag fra 9-16 kontakte vores genbrugsvejledere på tlf. 21 78 56 50. Udenfor for dette tidsrum henviser vi til pladsens infopunkt.

Ved udkørsel:

 • Kør frem til stregen foran udkørselsporten.
 • Afvent grønt lys og kør ud.
 • Porten lukker automatisk, når du er kørt ud.

Vilkår for brug af pladsen:

 • Pladsen er ubemandet
 • Pladsen er videoovervåget
 • Privatkunder skal have bolig eller fritidsbolig i Holbæk Kommune
 • Erhverv fra hele landet kan benytte pladsen, hvis de er tilmeldt Holbæk Kommunes erhvervsaffaldsordning
 • Adgang til pladsen foregår via det mobiltelefonnummer der er tilmeldt ordningen – HUSK at slå ”vis nummer” til i din telefons opsætning
 • Asbest, eternit og  farligt affald f.eks. maling, olie, kemikalier, spraydåser, cykelbatterier, mv. modtages ikke
 • Pladsens sorteringsanvisninger skal til en hver tid overholdes. Er du i tvivl, kan du orientere dig på pladsens infopunkt
 • Luk kun dig selv ind på pladsen. Det er dit ansvar, at andre ikke kører med ind på samme åbning
 • Pladsens leveregler skal til enhver tid følges
 • Al færdsel sker på eget ansvar – pas godt på dig selv og andre
 • I nødstilfælde (strømafbrydelse, uheld, m.v.) kan portvagten kontaktes på tlf. 21 78 56 50. Nummeret findes også ved pladsens infopunkt
 • Det er ikke tilladt at klunse, dvs. fjerne affald, genstande, materialer eller lignende fra genbrugspladsen. Overtrædelse betragtes som tyveri som kan anmeldes til politiet og give karantæne eller udelukkelse for brug af pladsen.
 • Fors A/S forbeholder sig retten til at kontakte pladsens brugere med sanktioner og evt. Inddragelses af brugsret, såfremt pladsens leveregler og vilkår for brug ikke bliver overholdt

 

Leveregler for Jernløse Selvbetjeningsplads

Sorter affaldet rigtigt hjemmefra

Så kommer du hurtigere igennem.

Dagrenovation skal håndteres derhjemme

Du kan ikke aflevere husholdningsaffald på genbrugspladsen. Det har genbrugspladsen ikke miljøgodkendelse til, samtidig tiltrækker det skadedyr som rotter mv.

Affaldet skal altid være i klare sække

Så kan vi nemlig se, om det er sorteret rigtigt. Vores medarbejdere skal afvise kunder med affald i sorte sække, papirsække eller andet man ikke kan se igennem, så husk de klare sække og undgå at køre forgæves.

Ryd op efter dig selv

Alt affald skal lægges i containerne. Hvis du taber noget, kan du låne skovl og kost af os.

Sluk bilen mens du læsser af

For miljøets skyld, fordi det er almindelig høflighed og fordi det er en arbejdsplads.

Klunsning er ikke tilladt

Så snart du kører inden for porten til en genbrugsplads, bliver dit affald vores ressource. Derfor må du ikke fjerne ting fra genbrugspladsen.

Videoovervågning

Jernløse Selvbetjeningsplads er videoovervåget. Da Jernløse er en 100% ubemandet plads, forbeholder vi os retten til at kontakte pladsens brugere og eventuelt inddrage brugsretten, såfremt vilkår samt ovenstående leveregler ikke overholdes. Videoovervågningen er derfor tilgængelig for vores genbrugsvejledere.

Overvågningen sker først og fremmest for at kunne dokumentere sikkerhedssituationer, hvis uheldet skulle være ude. Vi bruger også optagelserne til at undersøge, om designet af genbrugspladserne eventuelt kan forbedres. Da tyveri er et problem på mange af genbrugspladserne, har et vagtselskab adgang til kameraerne døgnet rundt.