Vilkår for brug af Jernløse Selvbetjeningsplads

Del via:

 • Pladsen er ubemandet
 • Pladsen er videoovervåget
 • Privatkunder skal have bolig eller fritidsbolig i Holbæk Kommune
 • Erhverv fra hele landet kan benytte pladsen, hvis de er tilmeldt Holbæk Kommunes erhvervsaffaldsordning
 • Adgang til pladsen foregår via det mobiltelefonnummer der er tilmeldt ordningen – HUSK at slå ”vis nummer” til i din telefons opsætning
 • Miljøfarligt affald f.eks. maling, olie, kemikalier mv. modtages ikke. Se hvilke typer affald du kan aflevere
 • Pladsens sorteringsanvisninger skal til en hver tid overholdes. Er du i tvivl, kan du orientere dig på pladsens infopunkt
 • Luk kun dig selv ind på pladsen. Det er dit ansvar, at andre ikke kører med ind på samme åbning
 • Pladsens leveregler skal til enhver tid følges
 • Al færdsel sker på eget ansvar – pas godt på dig selv og andre
 • I nødstilfælde (strømafbrydelse, uheld, m.v.) kan portvagten kontaktes på tlf. 21 78 56 50. Nummeret findes også ved pladsens infopunkt
 • Det er ikke tilladt at klunse, dvs. fjerne affald, genstande, materialer eller lignende fra genbrugspladsen. Overtrædelse betragtes som tyveri
 • Fors A/S forbeholder sig retten til at kontakte pladsens brugere med sanktioner og evt. Inddragelses af brugsret, såfremt pladsens leveregler og vilkår for brug ikke bliver overholdt