Spring til indhold
personale

Vores ledelsessystem er ISO-certificeret

Hos Fors A/S har vi indført et kvalitetsledelsessystem, der er certificeret efter ISO-standarderne for at sikre sammenhæng mellem strategi, politikker, procedurer og konkrete handlinger.

Med systemet sikrer vi, at ledelsens beslutninger og målsætninger forankres i hele organisationen og gennemføres som planlagt. Fors A/S er certificeret efter:

  • ISO 14001-standarden i miljøledelse
  • ISO 9001-standarden i kvalitetsledelse
  • ISO 22000-standarden i fødevaresikkerhed

Læs mere om ISO-standarderne

ISO-14001 miljøledelse

Hos Fors A/S bruges miljøledelsessystemet til at skabe rammerne for hvordan vi kan beskytte miljøet og reagere på forandringer i miljømæssige omstændigheder. Systemet bliver brugt til at fastlægge de krav, der gør os i stand til at opnå de tilsigtede resultater, som vi har opstillet i vores kvalitets, fødevaresikkerheds- og miljøpolitik samt mål for Fors A/S.

Miljøledelsessystemet gør at vi kan få oplysninger om vores miljøpræstation, så vi på kort og lang sigt kan bidrage til en bæredygtig udvikling ved bl.a. at:

  • beskytte miljøet ved forebyggelse eller afbøde ugunstige miljøpåvirkninger
  • forbedre vores miljøpræstation
  • styre eller påvirke den måde hvorpå vores produkter, ydelser og services udformes, fremstilles, distribueres, forbruges og bortskaffelse, ved at anvende et livcyklusperspektiv
  • opnå økonomiske og driftsmæssige fordele ved at implementere miljømæssige fornuftige alternativer, som styrker vores markedsposition
  • opfylde vores bindende forpligtelser i form af lov- og myndighedskrav samt egne krav

 

ISO-9001 kvalitetsledelse

Hos Fors A/S bruger vi kvalitetsledelsessystemet til at forbedre den samlede præstation og initiativer til en vedvarende udvikling af vores produkter, ydelser og services, samt at opfylde kundekrav og lov- og myndighedskrav.

ISO-22000 fødevaresikkerhed

Hos Fors A/S bruger vi fødevaresikkerhedssystemet til at sikre vores drikkevand opfylder vores kundekrav og gældende lov- og myndighedskrav. Vi bruger også systemet til at adressere risici ud fra Fors A/S fastsatte mål.

Vi hjælper dig videre

Kundeservice

Har du brug for hjælp?

Kontakt os