Spring til indhold
Nyheder

Investeringer i fremtidens vand medfører højere priser

Fors A/S investerer i fremtidens drikkevand. Det betyder, at det næste år bliver dyrere for kunderne i Lejre Kommune at åbne for vandhanen.

Fors A/S forventer højere omkostninger til investeringer i drikkevandet de kommende år. Det betyder, at det næste år bliver dyrere for kunderne i Lejre Kommune at få leveret vand. Helt konkret skal en standardhusstand betale 120 kroner mere om året for vand.

Årsagen til stigningen er, at Fors A/S skal vedligeholde eksisterende anlæg. Derudover ønsker Fors A/S med prisstigningen at sikre en ordentlig økonomi i selskabet. Det sker for at være forberedt til den kommende opgave om grundvandsbeskyttelse. Derfor planlægger Fors A/S allerede nu de investeringer, der vil være i de kommende år.

”Det er et spørgsmål om rettidig omhu at hæve prisen nu, hvis vi skal kunne foretage de investeringer, som vi ved venter os i fremtiden. For der er tale om nødvendige investeringer, så vi fortsat kan sikre en høj forsyningssikkerhed,” siger kundedirektør Thomas Hopp fra Fors A/S.

Prisen for håndtering af spildevand er uændret i forhold til nuværende år.
Det er dermed ikke alle priser hos Fors A/S, der stiger, men prisen for vand har Fors A/S været nødt til at regulere. Fors A/S er – ligesom alle andre store forsyningsselskaber – reguleret af Forsynings-sekretariatet. Forsyningssekretariatet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som hvert år fastsætter selskabernes økonomiske rammer og krav til effektiviseringer. Det er med til at sikre en effektiv forsyningssektor, og at kunderne har et sundt selskab, der har fokus høj kvalitet og forsyningssikkerhed – og så stabile og lave priser som muligt.

En husstand med et standardforbrug i Lejre Kommune vil med de nye priser i 2022 betale 5.994 kr. for at få afledt spildevand og 2.741 kr. for at få leveret vand.

Klimaet forandrer sig og giver mere ekstremt vejr, byerne vokser, og klimabelastningen skal minimeres. Her bidrager Fors A/S med løsninger til de store klimaudfordringer.

”Vi har lagt en ambitiøs udviklingsstrategi, der har navnet ’Sammen om natur i balance’. Her har vi fokus på miljø, klima og kunder. Vi vil i fællesskab sikre natur til vores fremtidige generationer – og vi vil gøre det sammen med vores kunder og partnere,” siger kundedirektør Thomas Hopp.

Det betyder, at Fors A/S arbejder på at give det, vi har lånt af naturen tilbage i bedre stand, så kommende generationer også har adgang til vand i hanen, grøn varme i radiatorerne, afledning af regn- og spildevand samt miljørigtig bortskaffelse af affald.

Fakta: Hvad er et standardforbrug? En standardhusstand bruger 100 m3 vand på et år.