Spring til indhold
Bjergmarken Renseanlæg
Nyheder

Ingen planlagte udledninger i fjordene

Fors A/S benytter alternativer for at undgå at udlede spildevand i fjorde og vandløb, men klimaforandringerne skaber et massivt pres på kloaksystemerne.

Gennem den senere tid har det været fokus på udledningen af spildevand rundt omkring i Danmark. Forsyningsselskabet Fors A/S slår fast, at de ikke udleder spildevand fra de 190.000
kunder i forsyningsområdet i fjordene og vandløbene i forsyningsområdet Holbæk, Lejre og Roskilde, når spildevandsledningerne skal repareres.

”Ved reparation af ledninger lukker vi ikke spildevand ud i fjordene og vandløbene. Vi har forskellige muligheder, så vi undgår netop dette,” fortæller produktionsdirektør Henrik Correll fra Fors A/S.

I akutte tilfælde tilkalder Fors A/S slamsugere, der transporterer spildevandet til renseanlægget eller nærmeste pumpestation. Ved de planlagte reparationer bliver der udført en såkaldt overpumpning. Det betyder, at ledningen bliver koblet om, så der bliver pumpet uden om ledningsarbejdet. Som en tredje mulighed kan Fors A/S benytte forsinkelsesbassiner, der kan opbevare spildevandet, indtil der igen er plads i kloaksystemet. De kan dog ikke bruges i regnvejr, hvor de i forvejen aflaster kloaksystemet.

 

Udfordringer med stigende regnmængder
Det er især ved store regnmængder, at der er pres på kloakkerne. Det mærker de også hos Fors A/S, hvor man kan være nødsaget til at udlede spildevand opblandet med regnvand i fjordene og vandløbene, da det er sidste udvej, når kloakkerne ikke kan rumme de store mængder vand.

”Hvis vi tager et konkret eksempel fra hverdagen, så er der i alle håndvaske et lille hul øverst for at undgå oversvømmelse af bord og gulv. Det er på samme måde med kloakken. Her har vi en række nødudløb, hvis kloakken er fyldt. Vi oplever oftere skybrud, der skaber et massivt pres på de dele af vores kloaksystem, som har mange år på bagen og ikke er dimensioneret til den mængde af regn, et skybrud kan levere på meget kort tid. Her er vi nødt til at aflaste systemet, så spildevandet ikke sprøjter op fra kloakdækslerne på veje og gader. Det er først og fremmest et spørgsmål om kundernes sikkerhed og sundhed. Men det er også et spørgsmål om at vælge mellem to onder. Hvis ikke vi udleder det i fjordene og vandløbene, vil det i stedet oversvømme gaderne,” fastslår Henrik Correll.

Selv om Fors A/S har tilladelse til at lede en vis mængde urenset spildevand ud i vandløb og fjorde, bestræber man sig på at minimere overløb både gennem driften og ved nye spildevandsprojekter, men det er en opgave, der tager lang tid og kræver ressourcer.

”Vi er alle i branchen bevidste om, at vi har en udfordring, og hos Fors A/S har vi et mål om at minimere overløb af spildevand. Vi arbejder løbende på at opdatere vores ledningsnet,
bassinkapacitet og styringssystemer, så de er mere robuste over for de stigende mængder af koncentrerede regnhændelser, vi har i vente i fremtiden. Men det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Det tager både lang tid, og det kræver en betydelig investering, som kunderne i sidste ende betaler. Og når alt kommer til alt, så er overløb en meget lille del i det store billede, når vi kigger på kvælstofudledningen på landsplan,” afslutter Henrik Correll.