Spring til indhold

Indefrys dele af din varmeregning

Fra 1. januar 2023 kan du benytte den nationale indefrysningsordning, hvis du vil indefryse og udskyde betalingen af dele af din fjernvarmeregning

Helt praktisk giver indefrysningsordningen dig mulighed for at indefryse en del af din varmeregning, og afdrage på lånet over en årrække til Fors A/S.

Du kan indefryse den del af din varmeregning, som overstiger 1.440 kr. pr. MWh.

Vi beregner det du kan indefryse, ud fra det du betaler for din varme totalt. Det betyder, at betalingen for antallet af dine m2 (den faste betaling) og målerabonnementet også indgår i den del der indefryses.

 

Sådan fungerer indefrysningsordningen

Sådan bruger du ordningen

Overstiger fjernvarmeprisen 1.440 pr. MWh eller 26.000 kr./årligt for din varme betaling, kan du søge om at få indefrosset den mer-betaling, der ligger ud over 1.440 kr.

Se tidslinjen her:

Sådan ser din beregning ud, hvis du bor i Jyderup

Der tages udgangspunkt i et ”standardhus” på 130 m2, som bruger 18,1 MWh. Beregningen vil se sådan ud, hvis du bor i Jyderup:

Beregning for hele 2023
Jyderup Antal Pris Total pr. år
Forventet forbrug (i MWh) 18,1   1.356,33          24.549,57
Areal (i m2) 130         52,50            6.825,00
Abonnement                625,00
Oprettelsesgebyr pr. aftale 850                850,00
Administrationsgebyr pr. måned 12 10                120,00
I alt          32.969,57
Gennemsnitspris fratrukket prisloft på 1.440 kr.                381,52
Beløb til indefrysning for hele året        6.905,57
Indefrysning 1. kvartal        2.363,89
Indefrysning 2. kvartal        1.423,89
Indefrysning 3. kvartal        1.423,89
Indefrysning 4. kvartal        1.423,89

Sådan ser din beregning ud, hvis du bor i Holbæk Have

Der tages udgangspunkt i et “standardhus” på 130 m2, som bruger 18,1 MWh. Beregningen for hele 2023 vil se sådan ud, hvis du bor i Holbæk Have og har en individuel varmemåler, hvor du betaler direkte til Fors A/S:

Beregning for hele 2023
Holbæk Have Antal Pris Total pr. år
Forventet forbrug (i MWh) 18,1   1.925,00          34.842,50
Areal (i m2) 130         37,50            4.875,00
Abonnement                625,00
Oprettelsesgebyr pr. aftale                750,00
Administrationsgebyr pr. måned 12 10                  10,00
I alt          40.342,50
Gennemsnitspris fratrukket prisloft på 1.440 kr.                788,87
Beløb til indefrysning for hele året      14.278,50
Indefrysning 1. kvartal        4.207,13
Indefrysning 2. kvartal        3.267,13
Indefrysning 3. kvartal        3.267,13
Indefrysning 4. kvartal        3.267,13

Hvornår træder ordningen i kraft?

Ordningen træder i kraft den 1. januar 2023, hvor det beløb, der kan indefryses, ikke opkræves.

Se tidslinjen her:

Hvordan skal den indefrosne gæld afdrages?

Den kan enten afdrages med det samme eller over fire år i afdrag pr. måned eller pr. kvartal i perioden 2025-2028.

Kan jeg afdrage gælden kortere end fire år?

Du kan indfri/betale gælden med det samme eller afdrage over fire år i perioden 2025-2028.

Hvordan benytter jeg ordningen?

Du skal selv aktivt tilmelde dig. Det kan du gøre via vores selvbetjening på “Min side” under “Notifikationer” og “Tilmelding til prisloft på fjernvarme”. Du kan også kontakte vores kundecenter på fors@fors.dk eller 70 20 20 66.

Ved I alt om mulighederne for at indefryse noget af min varmeregning?

Nej, der er mange spørgsmål, der endnu skal afklares. Vi opdaterer løbende her på siden.

Hvor kan jeg få mere at vide om indefrysningsordningen?

Du kan finde mere information om indefrysningsordningen på  Erhvervsstyrelsens hjemmeside her og på borger.dk her. 

Hvilke regninger kan jeg indefryse en del af?

Du kan indefryse en del af den/de regninger der er udstedt eller har forfald i 2023.

Skal jeg betale renter, af den del jeg ikke betaler i løbet af 2023?

Ja.

Er du privatkunde, skal du betale 2% i rente.
Er du erhvervskunde, skal du betale 4,4% i rente.

Skal jeg betale et gebyr, for at indgå aftale om indefrysning?

Ja, der vil blive opkrævet et gebyr. Du vil løbende pr. måned blive opkrævet 10 kr. samt et oprettelsesgebyr på 750 kr.

Er der en grænse for, hvor meget der kan indefryses?

Ja, det gælder kun for den del der ligger over prisloftet på 1.440 kr. pr. MWh eller 26.000 kr. årlig betaling for den samlede varmeregning.

Hvad gør jeg, hvis jeg er digitalt fritaget?

Hvis du er digitalt fritaget, så kan du kontakte os på 70 20 20 66.

Hvad sker der, hvis jeg ikke kan betale min gæld?

Efter et normalt rykkerforløb hos Fors A/S overdrages din gæld til inddrivelse via Erhvervsstyrelsen.

Kan jeg afmelde indefrysningsordningen, når jeg først er tilmeldt?

Ja, du kan til enhver tid stoppe ordningen og afdrage som beskrevet.

Vi hjælper dig videre

Vi hjælper dig videre

Kontakt os