Spring til indhold
Nyheder

Husejere hjælper kloak og fjord med simpel klimatilpasning

Skybrud skaber problemer, og der kommer mere regn som en konsekvens af klimaforandringerne. Derfor iværksatte forsyningsselskabet Fors A/S og Roskilde Kommune i efteråret et pilotprojekt med potentiale til at skåne kloakker, reducere overløb til fjorden og beskytte mod oversvømmede kældre. Løsningen var bæredygtig klimatilpasning i private haver. Det har vist sig at være en succes.

Det er forsyningsselskabernes ansvar at servicere kloakkerne. Og det er husejernes ansvar at passe på deres hjem. Men vand kender ikke grænsen mellem ansvarsfordelingen. Derfor giver det god mening, når forsyningsselskab, kommune og kunder arbejder sammen om at forhindre ødelæggelser efter skybrud. For der kommer mere ekstremt regnvejr i fremtiden, og det kan hverken kloakkerne, hjemmene eller miljøet omkring os holde til, medmindre alle arbejder sammen.

Det er nyt at involvere kunderne direkte i løsningerne. Til den opgave samarbejder Fors A/S med rådgivningsvirksomheden Klimalancen, der er eksperter i borgernær klimatilpasning.

-Der er en imponerende opbakning til projektet. Fors A/S og Roskilde Kommune skal have stor ros for at turde satse på de borgernære løsninger. Og husejerne er virkelig positive og imødekommende, og kan sagtens se fordelene i at lave lokale bæredygtige løsninger, der sparer både dem og samfundet for de udgifter og ødelæggelser, der følger med skybrud, fortæller arkitekt og partner i Klimalancen, Cathrine Leth.

-Vi er så vant til at tænke i store anlægsprojekter, når vi taler om klimatilpasning. Men faktisk er der plads i de eksisterende kloakker, hvis blot vi skåner dem for skybrud. Og det kan vi, når de private matrikler tænkes med ind i løsningerne. Grundlæggende handler det om at forhindre særligt skybrudsregn fra hustagene i at løbe ned i kloakken, i den korte tid hvor skybruddet raser, og systemerne ikke kan følge med. Gør vi det, kan vi forhindre oversvømmelser og lade de gode kloakker blive i jorden, fortsætter hun.

Hos Fors A/S er man også meget interesseret i projektets foreløbige resultater.

– Når kunderne er med til at løse en del af skybrudsudfordringen, kommer vi langt uden at etablere nye bekostelige anlæg under jorden. Det er både samfundsøkonomisk fordelagtigt og bæredygtigt på mange planer. Vi er derfor meget interesseret i at lære fra dette projekt, hvor stor en del af husejerne, der både kan og vil løfte opgaven, og om det er i en sådan grad, at vi kan tage det med i vores planlægning, fortæller Lars Wiboe Pilmann, der er projektleder i Fors A/S.

I april fortsætter anden del af projektet. Her samler parterne op på erfaringerne, justerer hvor det er nødvendigt, og supplerer med flere løsninger. Er man ikke en del af projektet allerede, kan man sagtens nå det endnu. Klimalancen besøger kvarteret omkring Helligkorsvej fra april til juni, hvor man kan møde eksperterne og få udarbejdet et skitseprojekt på matriklen og få gratis skybrudsventiler. Det er gratis for husejere i pilotområdet være med i projektet.

Nedenfor kan du se, hvor og hvornår Klimalancen besøger de udvalgte pilotområder.