Spring til indhold
Nyheder

Hurtig handling sikrer vandkvalitet efter formodet dieseltyveri

Et spild af dieselolie ved en vandboring satte for en kort stund beredskabet i værk hos forsyningsselskabet Fors A/S. Hurtig handling har dels vist, at forsyningens beredskabsprocedurer virker, dels slået fast, at vandet ikke er blevet forurenet. Spildet skyldes efter alt at dømme, at en eller flere dieseltyve har været på spil.

Vores rene grundvand er en ressource, vi skal beskytte, og som vi ikke kan tage for givet. Derfor var det også en kedelig overraskelse, da Fors A/S og en af forsyningsselskabets leverandører i sidste uge fandt spor af dieselolie nær Fors A/S’ vandboringer på Havreholmen ved Vipperød.

Her var Fors A/S og leverandøren i færd med at foretage en rutinemæssige prøvepumpning, da der blev fundet dieselolie i græsset.

– Pumpen er drevet af en dieselgenerator, og da vores samarbejdspartner besøger pladsen, ligger der rester af diesel i græsset, og man kan konstatere, at der mangler cirka 200 liter i tanken. Der er ikke nogen spor af, at tanken er utæt, men i samråd med Holbæk Kommune sætter vi vores beredskab i gang, så vi får undersøgt, om der er fare for en vandforurening, siger Steffan Alexander Thule Madsen, Chef, Vand & Varme, Fors A/S

Det betød, at et større areal omkring dieselfundet blev gravet op, og at der blev taget prøver af jorden for at se, om der er spor af diesel.

– Vi har en række procedurer, vi sætter i gang i sådan et tilfælde, så vi kan være sikre på, at vores kunder trygt kan drikke vores vand. Forsyningssikkerhed og kundens sikkerhed er altafgørende i sådan en situation. Heldigvis har alle prøver, vi har fået taget, vist, at der ikke er spor af diesel dybere nede i jorden, siger vand- og varmechefen og tilføjer:

– Vi fortæller om denne episode af to årsager. Nogle kan have set, at vi har gravet en masse jord af nær en pumpestation, og vi vil gerne undgå, at der danner sig usande rygter. Desuden fortæller vi det, fordi vi umiddelbart kun kan se én forklaring på, hvordan al den diesel er forsvundet, uden vi kan se spor af det i jorden.

Både Fors A/S og WSP’s miljøvagt var på stedet for at assistere med rådgivning og håndtering af undersøgelsen på kildepladsen. På den baggrund vurderes det, at man ville have fundet mere diesel i jorden, hvis tanken havde været utæt.

– Vi har lavet en grundig undersøgelse og gravet 60 centimeter ned i jorden, og der er ingen spor af diesel. Derfor kan jeg ikke komme på andre muligheder, end at nogle må have tømt tanken. Det er vi selvfølgelig nødt til at reagere på, og fremover skærper vi vores procedurer ved lokationer, hvor der bliver anvendt dieselgeneratorer, siger Steffan Alexander Thule Madsen.