Holbæk Renseanlæg sikrer borgerne mod tilstoppede kloakker

Del via:

Den nye sikring af Holbæk Renseanlæg har vist sit værd og har allerede nu forhindret kloakforstoppelse og forurenet fjordmiljø i Holbæk.

I starten af året blev Holbæk Renseanlæg, der renser spildevand for 46.000 borgere i Holbæk Kommune, sikret mod storm og forhøjet vandstand. Og det nye tiltag på renseanlægget har allerede nu to gange klaret en vandstandsstigning på 1,2 meter.

"Det er positivt, at anlægget lever op til vores krav og forventninger. Det er jo altid spændende, om det lige går, som man planlægger. Det må vi i den grad sige, det har gjort. Så vi er klar til at gå efteråret og vinteren i møde, som jo er højsæson for storm og forhøjet vandstand," fortæller vores spildevandschef John Metzsch.

Forhøjet vandstand kan få konsekvenser for både kloaksystemet i Holbæk og vandmiljøet i fjorden. Det betyder, at der kan løbe vand ind i renseanlægget, der kan skabe propper i kloaksystemet og risikerer at ødelægge renseanlæggets pumper.

"Ved de sidste storme og vandstandsstigninger har vores renseanlæg ikke kunnet følge med. I Fors A/S vil vi gerne drive effektiv forsyning og har samtidigt har vi fokus på at vores kunder ikke mærker problemer. Derfor har vi handlet på det og har højvandssikret renseanlægget", siger John Metzsch.