Her graver vi

Del via:

Vi ved godt, at vi er rigtig irriterende, når vi spærrer veje eller laver huller i dit fortov. Men vi gør det i en god sags tjeneste - nemlig at give dig de sikreste og mest miljørigtige løsninger.

På kortet nedenfor kan du se hvor vi graver og hvorfor. Der står også hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til arbejdet.

Ordforklaring:

Byggemodning: Vi gør en byggegrund klar til at blive bebygget. Afhængigt af hvor grunden ligger, omfatter byggemodningen at vi fører vandrør, kloakker og fjernvarme rør frem til grunden.

Separering: Regnvand og spildevand ledes til hvert sit system. Det har den fordel, at vi ikke bruger ressourcer på at rense rent regnvand. Samtidig sikrer separering også, at belastningen på vores renseanlæg er så begrænset som mulig ved store regnskyl.

Strømpeforing: Når vi renoverer gamle, utætte kloakker, foregår det ofte ved strømpeforing, hvor en såkaldt "strømpe" i blød polyester føres ind i det gamle kloakrør. Derefter hærdes strømpen med damp, så den ligger som et nyt rør indeni det gamle. Imens arbejdet udføres lugter der af brændt plastic. Det er ikke en behagelig lugt, men den er ikke farlig at indånde.

TV-inspektion: Vi holder løbende øje med vores kloakkers tilstand, for at undgå driftsproblemer og rotter. Ved en TV-inspektion føres et kamera ned igennem kloakkerne, så vi kan se, om kloakken er skadet eller om der er lavet ulovlige tilkoblinger.