Spring til indhold
Hornhaerredvaerket

Haraldsborg Vandværk

Hold dig opdateret på information om lukningen Haraldsborg Vandværk.

Vi planlægger at lukke Haraldsborg Vandværk. Her finder du rapporter, mødereferater og andet materiale vedrørende lukningen.

Status er, at selve vandværket på nuværende tidspunkt er ude af drift, men at der fortsat oppumpes grundvand fra boringerne.

Vi oppumper fortsat grundvand, så vi og Vandgruppen frem mod august 2020 i fællesskab kan forsøge at vurdere, i hvilket omfang, en lukning af oppumpningen af grundvand til Haraldsborg Vandværk (altså en egentlig lukning af vandværket) vil medføre forhøjet grundvandsstand for grundejerne i området.

Referater:

30. maj 2018

16. april 2018

10. maj 2017

3. april 2017

16. marts 2017

Undersøgelse

Fors bog priser

Strategi til undersøgelse af effekter på grundvandet

Læs mere