Spring til indhold
Hornhaerredvaerket

Haraldsborg Vandværk

Hold dig opdateret på information om lukningen af Haraldsborg Vandværk.

Indvinding af grundvand ved Haraldsborg Vandværk er ophørt.

Både drift af vandværket og den tilhørende indvinding af grundvand er nu ophørt. Der er de seneste år pumpet større eller mindre mængder grundvand op fra boringerne tilknyttet vandværket. Oppumpningen er sket, som en del af flere undersøgelser som Fors A/S og Vandgruppen i fællesskab har udført.

Undersøgelsens resultater
Resultaterne er nu blevet færdigbehandlet og viser, at den mest sandsynlige konsekvens ved lukningen af vandindvinding, vil være en mindre stigning af det terrænnære grundvand på 0-10 cm. Tilsvarende vil stigningen, på grund af fremtidige klimaændringer, mest sandsynligt være på 10-30 cm.

Resultaterne blev præsenteret på et informationsmøde den 19. august 2020. Referatet fra informationsmødet finder du nedenfor.

Undersøgelse

Fors bog priser

Rapport om undersøgelse af effekter på grundvandet

Læs mere