Haraldsborg Vandværk

Del via:

Fors A/S planlægger at lukke Haraldsborg Vandværk. Her finder du rapporter, mødereferater og andet materiale vedrørende lukningen.

Status er, at selve vandværket på nuværende tidspunkt er ude af drift, men at der fortsat oppumpes grundvand fra boringerne.

Vi oppumper fortsat grundvand således at Fors A/S og Vandgruppen frem mod august 2020 i fællesskab kan forsøge at vurdere, i hvilket omfang, en lukning af oppumpningen af grundvand til Haraldsborg Vandværk (altså en egentlig lukning af vandværket) vil medføre forhøjet grundvandsstand for grundejerne i området.

Få mere viden om undersøgelsen her.

 

Referater

Referat af informationsmøde den 30. maj 2018

Referat af møde d. 16. april 2018 mellem Fors A/S og "Vandgruppen"

Referat af orienteringsmøde d. 16. marts 2017

Referat af møde d. 10. april 2017 mellem Fors A/S, Roskilde Kommune og "Vandgruppen"

Referat af møde d. 3. april 2017 mellem Fors A/S, Roskilde Kommune og "Vandgruppen"

Materiale fra informationsmødet den 30. maj

Referat af informationsmøde den 30. maj 2018

PowerPoint fra Fors A/S

PowerPoint fra Vandgruppen

Talepapir

Oplæg fra Valhalvej

Vejledning i måling af grundvandsspejl