Spring til indhold
Nyheder

Grundvandsbeskyttelse i højsæde: Dette forsyningsselskab er langt med opgaven

Forsyningsselskabet Fors A/S er godt i gang med at indgå frivillige dyrkningsaftaler med lodsejere indenfor de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i Holbæk. Selskabet har allerede indgået flere store aftaler og er således langt fremme sammenlignet med omkringliggende forsyninger og kommuner.

Nytter det noget at arbejde med frivillige aftaler med lodsejere, når det gælder beskyttelse af vores rene grundvand? Ja, lyder svaret entydigt fra forsyningsselskabet Fors A/S, der er lykkes med at indgå frivillige aftaler for i alt 57 ud af 91 hektar jord, der er udpeget som boringsnære beskyttelsesområder, BNBO, hvor der altså ikke må bruges pesticider i dyrkningen, i Holbæk Kommune.

Arbejdet med de frivillige aftaler har den seneste tid vakt en del debat i medier og i offentligheden, fordi mange kommuner ikke nået ret langt med arbejdet. Arbejdet med at beskytte en uvurderlig ressource som grundvand har dog haft meget stor opmærksomhed hos Fors A/S.

–        Vi er nået langt og har indgået en række større aftaler, og det er vi i sagens natur meget tilfredse med. Dermed reducerer vi risikoen for spild og forurening med pesticider nær flere af vores drikkevandsboringer. Vi har haft en god dialog med flere lodsejere, og vi arbejder fortsat på at indgå flere aftaler, for vi er meget bevidste om, at vi endnu ikke er i mål med arbejdet med at sikre kommende generationer rent drikkevand, siger vandplanlægger i Fors A/S Martin Olsen.

Lykkes det ikke at indgå frivillige aftaler med de resterende lodsejere, er det op til Fors A/S’ ejerkommuner at udstede et påbud til lodsejeren om, at vedkommende ikke må bruge pesticider på sin jord, der ligger nær drikkevandsboringer. Hos Fors A/S tror vandplanlæggeren dog stadig på, at man kan nå langt ad frivillighedens vej.

–        Der har den seneste tid været en del debat om, hvorvidt BNBO-arbejdet fungerer, når der på landsplan er indgået så relativt få aftaler. Vores oplevelse er, at vi sammen med lodsejerne har nedbrudt en række fordomme, hvilket har accelereret antallet af aftaler. Der har været en ketchup-effekt i antallet af aftaler, efter vi fik skabt tillid og gode relationer til lodsejerne, siger Martin Olsen og tilføjer:

–        Det korte af det lange er dog, at vi har et stort behov for at der bliver handlet for at beskytte grundvandet. Det er en essentiel ressource, som er under pres, og derfor skal der handling til. Beskyttelse af vores grundvand er et fælles ansvar, som både kræver handling fra beslutningstagere, myndigheder og privatpersoner.

Pressekontakt for medier og journalister

Få nyheder på mail Kontakt kundeservice