Spring til indhold
Nyheder

Gravearbejde i Jyderup påvirker trafik og varmeforsyning midlertidigt

I forbindelse med vedligeholdelse af fjernvarmerør skal Fors A/S udføre gravearbejde flere steder i Jyderup. Første del af arbejdet er sat i gang på Teglværksvej, mens anden del begynder mandag i uge 46 på Holbækvej. Arbejdet vil påvirke trafikken lokalt og i begrænset omfang påvirke fjernvarmeforsyningen.

Fors A/S er begyndt et nødvendigt vedligeholdelsesarbejde på flere fjernvarmerør, der forsyner kunderne i Jyderup med fjernvarme.

Det betyder, at Fors A/S i øjeblikket graver på Teglværksvej. Der er åbent for gennemkørsel, men bilister skal ind over fortovet via udlagte køreplader. Arbejdet forventes afsluttet den 1. dec. I forbindelse med arbejdet på Teglværksvej bliver der midlertidigt lukket for fjernvarmen til en række husstande på vejen samt på sideveje. Vi forventer, det sker i midten af uge 46 i dagtimerne, hvor der også kan opleves ustabil varmeforsyning i andre områder af byen. De berørte husstande vil blive varslet pr. sms to døgn, før der lukkes for varmen.

Fra mandag den 15. nov. til fredag d. 31. dec. udfører Fors ligeledes vedligeholdelsesarbejde på Holbækvej fra Ellebjergvej til Aldersrovej. Her vil der også kunne opleves trafikale udfordringer og behov for, at bilister anvender alternative ruter. I forbindelse med dette arbejde vil der ligeledes være behov at lukke midlertidigt for fjernvarmen. De berørte husstande vil også i dette tilfælde blive varslet pr. sms to døgn før, vi lukker midlertidigt for varmen.

Vi beklager de gener, arbejdet medfører.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores kundecenter på 70 20 20 66.