Gode råd om kloak

Del via:

Din kloak hjælper dig hver dag. Her har vi samlet nogle gode råd til hvordan du kan hjælpe din kloak

 • Skyl aldrig bind, vatpinde, tamponer og andet affald ud i toilettet. Det kan få toilettet eller kloakken til at stoppe, og kan også betyde, at slammet fra renseanlægget ikke kan genanvendes i industrien. Affald skal i skraldespanden.
 • Hæld aldrig miljøfarligt affald, eksempelvis medicin, maling og kemikalier, i kloakken. Det kan skade miljøet. Miljøfarligt affald skal afleveres på genbrugspladsen.
 • Undgå fedt, kaffegrums og madrester i vasken. Fedt størkner og får afløbet til at stoppe til. Hvis din vask har en si med små huller, skåner du afløb og kloak, da kartoffelskræller, småsten og andet ikke kan passere hullerne.
 • Spar på vaskemidlerne og følg anvisningen på pakkerne og dine maskiner, det er både billigst for dig og bedst for miljøet og renseanlæggene. I landområder uden kloakering er det bedst for miljøet at bruge fosfatfrit vaskepulver.
 • Plant ikke træer ved kloakken. Træernes rødder søger vand og kan ødelægge eller stoppe rørene.
 • Spar på vandet. Jo mindre vand der er i kloakkerne, jo mindre energi og penge skal vi bruge på transport og rensning.
 • Rens tagrender om efteråret og foråret.
 • Rens sandfanget i nedløbsbrønden en gang om året.
 • Løft af og til dækslet på din rensebrønd og se, om den er ved at stoppe til.
 • Hold øje med terrænet rundt om dækslerne. Hvis jorden sætter sig, kan det være tegn på fejl i kloakken.
 • Skyl vandlåse og gulvafløb med kogende vand. Hvis du gør det med jævne mellemrum, behøver du ikke bruge kemisk afløbsrens.
 • Når du reparerer dit kloaksystem, så er det et lovkrav, at du altid benytter en autoriseret kloakmester.